Dynamic Duo для веб-розробників

Categories:

TypeScript прокладає собі шлях як одна з найпопулярніших мов програмування для сучасних організацій.

TypeScript — це скомпільований суворо типізований верхній індекс JavaScript (побудований на основі мови JavaScript). Ця статично типізована мова, розроблена та підтримувана Microsoft, підтримує об’єктно-орієнтовані концепції, такі як її підмножина, JavaScript.

Ця мова програмування з відкритим кодом має багато варіантів використання, наприклад створення веб-, великомасштабних і мобільних додатків. TypeScript можна використовувати для розробки інтерфейсу та серверу. Він також має різні фреймворки та бібліотеки, які спрощують розробку та розширюють варіанти використання.

Навіщо використовувати TypeScript із Node.js? У цій статті буде обговорено, чому TypeScript вважається «кращим» за JavaScript, як його встановити за допомогою Node.js, налаштувати та створити невелику програму за допомогою TypeScript і Node.js.

TypeScript з Node.js: переваги

 • Додаткова статична типізація: JavaScript типізується динамічно, тобто тип даних змінної визначається під час виконання, а не під час компіляції. З іншого боку, TypeScript пропонує необов’язкову статичну типізацію, тобто коли ви оголосите змінну, вона не змінить свій тип і прийматиме лише певні значення.
 • Передбачуваність: при роботі з TypeScript є впевненість, що все, що ви визначаєте, залишиться незмінним. Наприклад, якщо ви оголосите певну змінну як логічну, вона ніколи не може змінитися на рядок. Як розробник, ви впевнені, що ваші функції залишаться незмінними.
 • Легко виявляти помилки на ранній стадії: TypeScript виявляє більшість помилок типу на ранній стадії, тому ймовірність їх переміщення до робочої версії є низькою. Це скорочує час, який інженери витрачають на тестування коду на наступних етапах.
 • Підтримується в більшості IDE: TypeScript працює з більшістю інтегрованих середовищ розробки (IDE). Більшість із цих IDE забезпечують доповнення коду та підсвічування синтаксису. У цій статті буде використано Visual Studio Code, інший продукт Microsoft.
 • Простий рефакторинг коду: ви можете оновити або рефакторинг вашої програми TypeScript, не змінюючи її поведінку. Наявність інструментів навігації та IDE, які розуміють ваш код, спрощують рефакторинг кодової бази без зусиль.
 • Використовує існуючі пакети: вам не потрібно створювати все з нуля; ви можете використовувати існуючі пакети NPM з TypeScript. Ця мова також має сильну спільноту, яка підтримує та створює визначення типів для популярних пакунків.
  Які функції ігрового монітора насправді мають значення?

Як використовувати TypeScript з Node.js

Незважаючи на те, що TypeScript має ці переваги, сучасні браузери не можуть читати його код у простому вигляді. Тому код TypeScript має бути спочатку транспільований у код JavaScript, щоб працювати у браузерах. Отриманий код матиме ті самі функції, що й вихідний код TypeScript, і додаткові функції, недоступні в JavaScript.

передумови

 • Node.js: Node — це кросплатформне середовище виконання, яке дозволяє запускати код JavaScript поза середовищем браузера. Ви можете перевірити, чи вузол встановлено на вашій машині за допомогою цієї команди;

вузол -в

В іншому випадку ви можете завантажити Node.js з офіційного веб-сайту. Виконайте наведену вище команду ще раз після інсталяції, щоб перевірити, чи правильно її налаштовано.

 • Менеджер пакетів Node: ви можете використовувати NPM або Yarn. Перший встановлюється за замовчуванням під час інсталяції Node.js. У цій статті ми будемо використовувати NPM як менеджер пакетів. Використовуйте цю команду, щоб перевірити його поточну версію;

npm -v

Встановлення TypeScript з Node.js

Крок 1: Налаштуйте папку проекту

Ми почнемо зі створення папки проекту для проекту TypeScript. Ви можете дати цій папці будь-яке ім’я на свій смак. Ви можете використовувати ці команди, щоб почати;

mkdir typescript-node

cd typescript-node

Крок 2: Ініціалізація проекту

Використовуйте npm для ініціалізації вашого проекту за допомогою цієї команди;

npm init -y

Команда вище створить файл package.json. Прапор -y у команді повідомляє npm включити значення за замовчуванням. Згенерований файл матиме аналогічний результат.

{

  "name": "typescript-node",

  "version": "1.0.0",

  "description": "",

  "main": "index.js",

  "scripts": {

    "test": "echo "Error: no test specified" && exit 1"

  },

  "keywords": [],

  "author": "",

  "license": "ISC"

}

Налаштування TypeScript за допомогою Node.js

Крок 1. Встановіть компілятор TypeScript

Тепер ви можете встановити компілятор TypeScript у свій проект. Виконайте цю команду;

npm install –save-dev typescript

Результат у вашому командному рядку буде приблизно таким;

added 1 package, and audited 2 packages in 26s

found 0 vulnerabilities

Примітка. Наведений вище підхід інсталює TypeScript локально в папку проекту, над якою ви працюєте. Ви можете інсталювати TypeScript глобально у своїй системі, тож вам не доведеться інсталювати його кожного разу, коли ви працюєте над проектом. Використовуйте цю команду, щоб інсталювати TypeScript глобально;

npm install -g typescript

Ви можете перевірити, чи було встановлено TypeScript за допомогою цієї команди;

tsc -v

Крок 2. Додайте типи Ambient Node.js для TypeScript

  Як вимкнути ліхтарик на iPhone

TypeScript має різні типи, наприклад неявний, явний і навколишній. Типи середовища завжди додаються до глобальної області виконання. Використовуйте цю команду, щоб додати типи середовища;

npm install @types/node –save-dev

Крок 3. Створіть файл tsconfig.json

Це файл конфігурації, який визначає всі параметри компіляції TypeScript. Виконайте цю команду з декількома параметрами компіляції;

npx tsc --init --rootDir src --outDir build 

--esModuleInterop --resolveJsonModule --lib es6 

--module commonjs --allowJs true --noImplicitAny true

Це буде виведено на термінал;

Буде створено файл tsconfig.json, який містить деякі параметри за замовчуванням і коментарі.

файл tsconfig.json

Ось що ми налаштували:

 • У rootDir TypeScript шукатиме наш код. Ми направили його в папку /src, де ми будемо писати наш код.
 • Папка outDir визначає місце розміщення скомпільованого коду. Такий код налаштовано для зберігання в папці build/.

Використання TypeScript з Node.js

Крок 1: Створіть папку src і файл index.ts

Тепер у нас є базова конфігурація. Тепер ми можемо створити просту програму TypeScript і скомпілювати її. Файл TypeScript має розширення .ts. Виконайте ці команди, перебуваючи в папці, яку ми створили на попередніх кроках;

mkdir src

торкніться src/index.ts

Крок 2. Додайте код до файлу TypeScript (index.ts)

Ви можете почати з чогось простого, наприклад;

console.log('Hello world!')

Крок 3: скомпілюйте код TypeScript у код JavaScript

Виконайте цю команду;

npx tsc

Ви можете перевірити папку збірки (build/index.js), і ви побачите, що index.js було згенеровано з цим виходом;

TypeScript скомпільовано в код JavaScript.

Крок 4. Запустіть скомпільований код JavaScript

Пам’ятайте, що код TypeScript не може працювати в браузерах. Таким чином, ми запустимо код у index.js у папці збірки. Виконайте цю команду;

node build/index.js

Це буде вихід;

Крок 5: Налаштуйте TypeScript для автоматичної компіляції в код JavaScript

Компіляція коду TypeScript вручну щоразу, коли ви змінюєте файли TypeScript, може втрачати час. Ви можете встановити ts-node (запускає код TypeScript безпосередньо, не чекаючи компіляції) і nodemon (перевіряє ваш код на наявність змін і автоматично перезапускає сервер).

Виконайте цю команду;

npm install --save-dev ts-node nodemon

Потім ви можете перейти до файлу package.json і додати цей сценарій;

"scripts": {

   "start": "ts-node ./src/index.ts"

}

Ми можемо використовувати новий блок коду для демонстраційних цілей;

function sum (num1:number, num2:number, num3:number){

    return num1 + num2 +num3;

}

console.log(sum(10,15,30))

Видаліть файл index.js (/build/index.js) і запустіть npm start.

  Як грати в Swiftle

Ваш результат буде подібний до цього;

сума 3 чисел

Налаштуйте TypeScript Linting за допомогою eslint

Крок 1: Встановіть eslint

Лінтування може бути корисним, якщо ви хочете підтримувати послідовність коду та виявляти помилки перед виконанням. Встановіть eslint за допомогою цієї команди;

npm install --save-dev eslint

Крок 2: Ініціалізуйте eslint

Ви можете ініціалізувати eslint за допомогою цієї команди;

npx eslint --init

Процес ініціалізації проведе кілька етапів. Скористайтеся наведеним нижче знімком екрана, щоб допомогти вам;

Після завершення процесу ви побачите файл із назвою .eslintrc.js із подібним до цього вмістом;

module.exports = {

  env: {

    browser: true,

    es2021: true

  },

  extends: 'standard-with-typescript',

  overrides: [

  ],

  parserOptions: {

    ecmaVersion: 'latest',

    sourceType: 'module'

  },

  rules: {

  }

}

Крок 3: Запустіть eslint

Виконайте цю команду, щоб перевірити та надрукувати всі файли з розширенням .ts;

npx eslint . --ext .ts

Крок 4: оновіть package.json

Додайте сценарій lint до цього файлу для автоматичного лінтування.

"scripts": {

    "lint": "eslint . --ext .ts",

  },

TypeScript з Node.js: найкращі практики

 • Підтримуйте TypeScript в актуальному стані: розробники TypeScript завжди випускають нові версії. Переконайтеся, що на вашій машині/папці проекту встановлено найновішу версію, і скористайтеся новими функціями та виправленнями помилок.
 • Увімкнути строгий режим: ви можете виявити типові помилки програмування під час компіляції, увімкнувши строгий режим у файлі tsconfig.json. Це скоротить час налагодження та підвищить продуктивність.
 • Увімкнути суворі нульові перевірки: ви можете перехопити всі нульові та невизначені помилки під час компіляції, увімкнувши суворі нульові перевірки у файлі tsconfig.json.
 • Використовуйте редактор коду, який підтримує TypeScript: існує безліч редакторів коду. Хорошою практикою є вибір редакторів коду, таких як VS Code, Sublime Text або Atom, які підтримують TypeScript через плагіни.
 • Використовуйте типи та інтерфейси: за допомогою типів та інтерфейсів ви можете визначати власні типи, які можна повторно використовувати в усьому проекті. Такий підхід зробить ваш код більш модульним і простим у супроводі.

Підведенню

Тепер у вас є базова структура програми, створеної за допомогою TypeScript на Node.js. Тепер ви можете використовувати звичайні пакети Node.js, але, тим не менш, пишіть свій код на TypeScript і насолоджуйтесь усіма додатковими функціями, які постачаються з останнім.

Якщо ви тільки починаєте працювати з TypeScript, переконайтеся, що ви розумієте відмінності між TypeScript і JavaScript.