Що це таке та навіщо це потрібно вашому бізнесу

Categories:

Незалежно від розміру бізнесу та галузі, дані дають змогу зрозуміти бізнес-операції, що допомагає керівництву та зацікавленим сторонам приймати обґрунтовані рішення.

Важливість даних для розвитку бізнесу

Цінність даних піднялася на вершину в сучасному світі, де зростають виклики та конкуренція, оскільки вони дають підприємствам інформацію, необхідну для прийняття мудрих бізнес-рішень.

Грунтуючись на точних даних, рішення, прийняті зацікавленими сторонами та керівництвом, приведуть організацію до сталого зростання та успіху. Компанії можуть краще зрозуміти свою діяльність і клієнтів, використовуючи статистичні дані.

Підприємства будь-якого типу можуть приймати кращі рішення, головним чином аналіз даних часто призводить до ефективної діяльності та веде до більших прибутків.

Згідно зі звітом Forbes, 59% компаній використовують аналітику даних для покращення процесу прийняття рішень і підвищення продуктивності. Кожен сектор і галузь, включаючи маркетинг і продажі, кадри, ІТ, логістику, роздрібну торгівлю та багато іншого, використовує дані для виявлення тенденцій і прогнозування моделей поведінки споживачів, розуміння своїх клієнтів, підвищення якості послуг, зниження витрат, розробки нових продуктів і рішення, інновації та інші дії.

Сьогодні, незалежно від розміру чи галузі, аналіз даних необхідний кожній фірмі. Це наріжний камінь для зростання, оскільки він дає змогу фірмам визначати сфери, які можуть отримати вигоду від покращення, оцінювати ефективність і визначати можливості вдосконалення своєї діяльності.

Як наслідок, інвестиції в технології, керовані даними, можуть допомогти підприємствам отримати конкурентну перевагу та максимізувати прибуток.

Для малого та середнього бізнесу та великих організацій дослідження та аналіз даних можуть бути цінними для прийняття рішень, розробки стратегії та зростання, якщо дослідження та аналіз даних використовуються ефективно та результативно.

Що таке грамотність даних?

Грамотність даних — це процес інтерпретації, використання, розуміння шаблонів даних і створення висновків, які призведуть до успішних бізнес-результатів.

Грамотність у роботі з даними – це набір умінь і знань, які дозволяють людям і організаціям продуктивно використовувати дані для досягнення своїх цілей. Це включає в себе розуміння методів, які використовуються для збору, організації, зберігання та використання даних, а також способів отримання з них дійсних висновків.

Знаючи багато форм даних, наприклад джерела даних, типи аналізу та гігієни даних, ви станете більш грамотними щодо даних. Значущі дані можна отримати за допомогою інструментів, методів і структур аналізу даних.

Інший аспект грамотності даних полягає в тому, щоб знати, коли дані потрібно включити, точні чи потрібні додаткові дослідження. Остаточним показником грамотності в роботі з даними є здатність передавати керовану даними інформацію таким чином, щоб її власники та інші зацікавлені сторони могли зрозуміти та діяти відповідно до них.

Професіонали, які знаються на даних, можуть використовувати їх для аналізу закономірностей, отримання розуміння та прийняття рішень. Як результат, грамотність даних стає все більш важливою для менеджерів, співробітників і виконавчого керівництва, які хочуть додати цінність своїм організаціям.

Сьогодні всі типи підприємств, незалежно від масштабу, повністю залежать від аналізу даних для прийняття обґрунтованих рішень і перетворення необроблених і випадкових даних у цінну бізнес-інформацію.

У двох словах, грамотність даних набуває величезної популярності серед малих і середніх підприємств і великих корпорацій, оскільки допомагає підвищити продуктивність, інновації та покращити взаємодію з клієнтами, що призводить до кращої рентабельності інвестицій.

Чому грамотність даних важлива для вашого бізнесу?

Якщо організації хочуть протистояти сучасному конкурентному цифровому світу, то грамотність даних є життєво важливою, оскільки вона дає їм змогу приймати рішення виключно на основі даних для отримання правильних рішень і результатів.

  Як експортувати та імпортувати віртуальні машини в VMware Workstation

Професіонали, які кваліфіковані в конструюванні та аналізі даних, можуть обробляти дані, щоб отримати чудову інформацію, щоб допомогти ефективним корпоративним операціям і діяльності, дозволяючи їм робити внесок у цінність своїх підприємств.

Підприємства, які розробляють плани на основі фактів даних, завжди на крок попереду, щоб вчасно використати можливості, надати індивідуальні рішення та продукти, а також точно налаштувати операції.

Аналіз даних дозволяє компаніям будь-якого розміру робити висновки, які дозволять відповідним зацікавленим сторонам краще спілкуватися зі співробітниками, долати вузькі місця, заповнювати прогалини та надавати бізнес-цінність клієнтам, постачальникам і постачальникам.

Організації, які не приймають рішень на основі даних, можуть пройти через складну фазу оптимізації, автоматизації та цифровізації операцій, що призведе до неадекватних бізнес-результатів.

Згідно з опитуванням Gartner, недостатня грамотність даних є другою за величиною внутрішньою перешкодою на шляху до успіху. Грамотність даних буде формалізована більш ніж на 80% до 2023 року, враховуючи її здатність додавати цінність бізнесу.

Спільне спілкування підвищить продуктивність, покращить обслуговування клієнтів, покращить процес прийняття рішень, покращить підсумкові показники, інновації та підвищить ефективність робочих процесів — усе це може бути досягнуто організаціями, які використовують грамотність даних.

Проблеми, пов’язані з грамотністю даних

Здатність інтерпретувати дані та приймати рішення на їх основі стає все більш важливою для організацій у сучасному світі, що керується даними.

Грамотність даних, однак, має свої проблеми. Ці проблеми включають відсутність спеціальних навичок обробки даних, труднощі з розумінням складних наборів даних, труднощі з керуванням величезними обсягами даних, а також труднощі з розумінням і застосуванням даних у різних контекстах.

Організаціям і фахівцям може знадобитися допомога, щоб стати грамотними в роботі з даними та приймати обґрунтовані рішення через ці проблеми.

Кваліфіковані працівники: кваліфіковані спеціалісти повинні здійснювати взаємодію даних для досягнення бажаних результатів із наборів даних. Організація потребує таких фахівців, як спеціалісти з обробки даних, інженери, аналітики та архітектори.

Дублювання даних: оскільки дані є динамічними, очевидно, що вони зазнають різноманітних змін протягом часу. Компанії повинні інвестувати в дорогі рішення корпоративного рівня, щоб підтримувати дані в широкому масштабі та в оновленому стані.

Цілісність даних. Організаціям доводиться долати такі проблеми, як помилки даних через людські помилки, невідповідності форматів даних, помилки збору даних і порушення конфіденційності.

Відсутність інтеграції: через велику кількість наборів даних, труднощі синхронізації, масштабованість і гнучкість інтеграція даних з різних відділів є однією з найбільших проблем. Компаніям може знадобитися застосувати нові методи й інструменти інтеграції даних або аналізу.

Підмножини даних. Аналіз даних включає 360-градусну перспективу, тому організації повинні здійснити необхідну інтеграцію або оновити інфраструктуру бази даних, робочі процеси тощо, щоб зібрати всі набори даних. Обробка лише одного конкретного набору даних не дасть критичної інформації або може дати лише часткову інформацію.

Фізичні та логічні: організаціям потрібне спеціальне апаратне та програмне забезпечення для обробки складних і величезних наборів даних для аналізу та прийняття керованих даними рішень, таких як зберігання даних, хмарний простір, алгоритми, програмні пакети тощо.

Витрати: прийняття рішень на основі даних вимагає точності, узгодженості та контексту даних, і цим компаніям потрібно внести необхідні положення та змінити. Це призведе до додаткових витрат для організації.

Грамотність даних має на меті дати організаціям основу для прийняття рішень на основі фактичних даних, а не на припущеннях, які дозволять їм досягти нових висот.

Основні навички та концепції володіння даними для бізнесу

Сайти електронної комерції, які відстежують покупки роздрібних продавців на веб-сайтах компаній, використовують файли cookie та веб-маяки для збору даних із надзвичайною швидкістю. Але без навичок грамотного використання даних значення цих даних залишається невикористаним.

  10 ігрових коліс для імітації перегонів

У цьому розділі розглянемо навички, необхідні для володіння даними, щоб отримати цінність для бізнесу.

Навички грамотного володіння даними вимагають розуміння функціонування наборів даних, а також маніпулювання ними та їх інтерпретації, щоб зробити глибокі висновки, які допоможуть організаціям прийняти рішення про розвиток бізнесу компанії.

На базовому рівні навички володіння даними не є якимось конкретним набором навичок, які потрібно набути; це повний пакет, як зазначено нижче:

 • Дослідження даних: дослідження складних і масштабних даних з точки зору їх джерел, типів, форматів тощо.
 • Управління даними: отримання, очищення, збереження правильних даних тощо.
 • Використання даних: аналіз, інтерпретація, візуалізація, звітування тощо.
 • Знання домену: для виявлення шаблонів даних, розпізнавання шаблонів і прогнозування
 • Застосування даних: як організація, наприклад бізнес-аналітика, цифрова трансформація, підтримка прийняття рішень, штучний інтелект, автоматизація, аналіз тощо, використовуватиме дані.
 • Покращення: перевірка наборів даних на наявність прогалин і помилок, щоб імпровізувати результати для досягнення мети бізнесу.

Компанії потребують професіоналів із технічними, аналітичними та статистичними здібностями, щоб інтерпретувати дані, аналізувати та ставити правильні запитання в потрібному місці, щоб стати організацією, яка повністю керується даними.

Крім того, знання про керування даними, безпеку та організаційні стандарти та відповідність допомагають професіоналам зберігати дані в безпечному та надійному сховищі, не порушуючи жодних політик і правил.

Компанії повинні запустити програми навчання та підвищення кваліфікації для співробітників, щоб набути навичок грамотного використання даних.

Концепції бізнесу

Наведені нижче концепції є важливими для компаній, що керуються даними:

 • Аналіз даних: аналіз даних з точки зору опису, діагностики та прогнозування.
 • Обробка даних: це процес підготовки необроблених даних для подальшого аналізу, який також називають очищенням даних.
 • Візуалізація даних: процес перетворення даних у візуальне представлення у діаграмах, таблицях, картах, інфографіці тощо. Це допомагає особам, які приймають рішення, виконувати необхідні бізнес-вирівнювання.
 • Екосистема даних. Аналіз даних — це складна та ресурсна діяльність, тому оновлення необхідного апаратного та програмного забезпечення має важливе значення для отримання бажаних результатів аналізу даних.
 • Управління даними: організаційна політика, інструкції та відповідність для наскрізного аналізу даних.
 • Команда даних: команда кваліфікованих професіоналів для проведення аналізу даних і надання кращої інформації для створення цінності для бізнесу.

По мірі того, як ми рухаємось у майбутнє, організації ставатимуть більш орієнтованими на дані для досягнення бізнес-результатів, тому попит на професіоналів, які демонструють грамотність у роботі з даними, продовжуватиме зростати.

Організації, які бажають досягти успіху на основі фактів, керованих даними, можуть розумно інвестувати в підвищення кваліфікації своїх співробітників та інфраструктури.

Як розвинути грамотність щодо даних у вашому бізнесі?

Відповідно до звіту Accenture, лише 25% професіоналів вважають, що вони ефективно використовують дані, і ще менше, лише 21% впевнені у своїх навичках грамотного використання даних.

У дослідженні стверджується, що організаціям необхідно розвивати навички володіння даними, щоб розширити можливості співробітників і зробити їх впевненими в досягненні проривних результатів.

Давайте подивимося, як організації можуть будувати культуру та заохочувати працівників бути її частиною:

Примітка. Це не стандартна інструкція чи структура; це забезпечує широкий кругозір.

Для початку організації можуть визначити цілі грамотності даних, оцінити рівень кваліфікації співробітників і розробити відповідні шляхи навчання. Точніше, це можна розгорнути в такі кроки:

 • Повідомте керівництву та співробітникам про важливість грамотності даних
 • Визначте прогалини в грамотності даних
 • Розробіть програму підвищення кваліфікації даних відповідно до потреб співробітників
 • Визначте цілі та виміряйте ефективність за допомогою KPI
 • Діліться даними та робіть їх доступними для співробітників
 • Отримуйте відгуки та покращуйте програму, де це необхідно

Щоб отримати набір навичок і обізнаності співробітника, потрібна така інформація:

 • Навички співробітників статистичних і логічних операцій
 • Менеджери, які достатньо здатні побудувати та пояснити робочий процес або процес на основі відповідних цифр або даних
 • Здібності експертів з обробки даних, як-от інженерів із обробки даних, аналітиків даних і вчених, які можуть пояснити результати своїх алгоритмів штучного інтелекту та машинного навчання
  Як вимкнути вібрацію на iPhone

Інструменти та навчання: організації можуть створити програму навчання грамотності даних, яка надає необхідні інструменти та навчання для досягнення бажаного рівня грамотності даних.

Навчання, що супроводжується вимірами, відстеженням і моніторингом прогресу на шляху до грамотності даних на індивідуальному та організаційному рівнях, щоб переконатися, що ваша програма працює правильно.

Надання працівникам гнучкості та достатнього часу для відпрацювання навичок обробки даних допоможе їм навчитися використовувати дані для підвищення цінності організації.

На основі вхідних даних організації можуть встановлювати основні етапи та реалістичні цілі для досягнення бажаного рівня грамотності даних у бізнес-підрозділах на основі організаційної відповідності.

Підвищення кваліфікації допоможе компаніям будь-якого розміру та типу запровадити та виконати програму аналізу даних для прийняття рішень на основі даних.

Враховуючи нинішню конкуренцію на ринку, переважна більшість компаній дедалі більше усвідомлюють потребу підвищувати грамотність своїх даних.

Окремим особам і організаціям стає все важливіше мати навички та ресурси, необхідні для аналізу динамічних і складних даних, оскільки оцифрування набуває популярності та стає вимогою часу.

Використання відповідних інструментів, безсумнівно, додасть цінності та спростить і пришвидшить аналіз даних і процес збору інформації.

Усі професіонали можуть використовувати ці ресурси, починаючи від онлайн-класів і закінчуючи інтерактивними підручниками та навчаючи програмуванню.

Нижче наведено кілька інструментів, які можуть бути корисними на шляху підвищення грамотності даних.

Одним із курсів від Coursera, який варто переглянути, є Data Literacy Specialization.

Курси, пов’язані з керуванням даними, бізнес-аналітикою та сховищами даних, безсумнівно, додадуть навичок аналізу й керування даними.

Професіонали, які мають досвід і знання мов програмування, таких як Python і Java, систем баз даних, таких як SQL і NoSQL, а також операційних систем, таких як UNIX і LINUX, отримають перевагу та будуть попереду в аналізі даних і отримають швидші результати.

Візуалізація даних: необроблені дані не можуть бути зрозумілі людям, які не займаються аналізом даних, тому дані мають бути представлені у візуальному форматі, щоб вони були зрозумілі відповідним власникам бізнесу та зацікавленим сторонам, щоб вони могли приймати відповідні бізнес-рішення.

Кілька інструментів, перелічених нижче, можна використовувати для представлення даних різними способами, включаючи діаграми, інфографіку та інші візуальні елементи.

Якщо ви шукаєте розширене керування даними, ви можете переглянути курси AI, ML та RPA. Ці курси допоможуть професіоналам глибше заглибитися в аналіз даних і створити автоматизацію та інновації.

Заключні слова

Кажуть, якщо у вас немає навігаційного компаса, ви заблукаєте в океані. Ця ж концепція застосовується до даних. Без рішень на основі даних існує висока ймовірність того, що підприємства будь-якого розміру та типу можуть втратити конкурентоспроможність у високовимогливому середовищі.

Кожна частина Інтернету збирає дані з надзвичайно високою швидкістю. По мірі того, як ми рухаємося вперед, нам потрібно вдосконалювати навички володіння даними та використовувати їх для прийняття бізнес-рішень для збільшення продуктивності, задоволеності клієнтів, автоматизації, інновацій, прибутку тощо.

Далі ознайомтеся з найкращими інструментами керування даними для середнього та великого бізнесу.