Що таке гіперавтоматізація та чому вона важлива?

Categories:

Сучасні технології, такі як Hyperautomation, які поєднують машинне навчання (ML), штучний інтелект (AI) і роботизовану автоматизацію процесів (RPA), забезпечують значні прориви в автоматизації, які допомагають підприємствам залишатися конкурентоспроможними.

Як передові технології, такі як AI, ML і RPA, використовуються для автоматизації завдань?

Технології є однією з провідних сил успіху та продуктивності в сучасному світі. Компанії використовують передові технології, такі як машинне навчання (ML), штучний інтелект (AI) і роботизована автоматизація процесів (RPA), щоб автоматизувати процеси та підвищити операційну ефективність в епоху цифрової трансформації.

Хоча три різні технології працюють разом, щоб стимулювати інновації в підключеному цифровому світі та сприяти повному цифровому переходу.

AI, ML і RPA є прикладами передових технічних досягнень, які набувають широкого поширення в секторі автоматизації, від малих і середніх підприємств до великих корпорацій.

Компанії можуть виконувати складні дії за допомогою технологій автоматизації на основі штучного інтелекту та використовувати отримані ними дані для покращення бізнес-рішень.

Підприємства можуть швидше й точніше виявляти тенденції в даних за допомогою рішень автоматизації на основі ML, що дає їм змогу діяти швидко та стратегічно. RPA дозволяє підприємствам швидко й легко виконувати операції, які в іншому випадку вимагали б багато ручного часу та праці.

Оскільки ринкова динаміка змінюється через підвищення конкурентоспроможності, автоматизація стала одним із найважливіших факторів для організацій будь-якого розміру. Проте завдяки розвитку AI, ML і RPA процеси, які раніше вимагали ручного втручання, тепер можуть виконуватися миттєво, автоматично та бездоганно.

Будь-яка фірма, яка хоче підвищити рівень задоволеності клієнтів, залишатися конкурентоспроможною та збільшити прибуток, повинна використовувати автоматизацію. Організації, які використовують ці новітні технології, забезпечують точність і послідовність у бізнес-операціях, заощаджуючи час і гроші.

Завдяки штучному інтелекту (ШІ) комп’ютер може мислити як людина та приймати рішення на основі попередньо встановлених правил і інформації без втручання людини. Комп’ютери з підтримкою ШІ можуть прогнозувати результати, визначати закономірності та аналізувати складні дані.

Машинне навчання (ML) використовує алгоритми для обробки та оцінки даних, щоб роботи могли навчатися без участі людини. Роботизована автоматизація процесів (RPA) автоматизує монотонні дії за допомогою інтелектуальних роботів або програмних ботів.

У кількох сферах ефективність і точність можна підвищити, застосовуючи AI, ML і RPA різними способами. Багато завдань, включаючи ідентифікацію об’єктів, обробку природної мови та розпізнавання обличчя, можна автоматизувати за допомогою ШІ.

Для виконання таких завдань, як виявлення шахрайства, медична діагностика та фінансове прогнозування, ML використовує алгоритми для вивчення даних. RPA — це тип автоматизації, за якого програмні роботи можуть автоматично виконувати завдання на основі правил.

Гіперавтоматізація — це орієнтована на бізнес і методична технологія, яку організації використовують для швидкого визначення, оцінки та автоматизації якомога більшої кількості процесів і завдань за допомогою цих трьох та інших технологій, таких як інтелектуальні пакети управління бізнес-процесами (iBPMS), управління бізнес-процесами (BPM), і Інтеграційна платформа як послуга (iPaaS) тощо.

Ця публікація буде зосереджена на AI, ML, RPA та інших аспектах гіперавтоматизації, включаючи її переваги, перспективи та вплив на різні галузі. Буде цікаво почитати цей пост.

Що таке гіперавтоматізація?

Автоматизація з’явилася на світ з початком індустріалізації. Гіперавтоматизація — це інша форма автоматизації, ніж звичайна автоматизація, оскільки вона має справу з наскрізною автоматизацією бізнес-процесів і циклів.

Гіперавтоматизація використовує різні технології, такі як управління бізнес-процесами (BPM), роботизована автоматизація процесів (RPA), штучний інтелект (AL) і машинне навчання (ML) для швидкої автоматизації.

Процес розглядає корпорацію в цілому, на відміну від типової процедури автоматизації. Замість того, щоб зосереджуватися лише на одному компоненті організації, він одночасно трансформує численні процеси, дії та обов’язки в кількох підрозділах.

Нова технологія, Hyperautomation, стала дуже популярною в останні роки. Згідно з дослідженнями, його можна використовувати в різних галузях для підвищення вартості та ефективності, зменшення ручних помилок, надання кращої інформації про бізнес тощо.

За даними Gartner, до 2026 року попит на гіперавтоматизацію досягне майже 1,04 трильйона доларів США, головними причинами цієї потреби є дефіцит кваліфікації, зростання економічного тиску та конкурентні перешкоди.

Гіперавтоматізація — це комплексний метод автоматизації ручних операцій, виробничих робочих процесів та інших бізнес-процесів на наступний рівень вдосконалення за допомогою таких технологій, як AL, ML і RPA,

Він поєднує кілька передових технологій, щоб допомогти підприємствам точно визначити складні бізнес-операції та точно й швидко їх автоматизувати. Це покращує операційну ефективність, що скорочує час обробки та виробництва, знижує витрати та підвищує задоволеність клієнтів.

  22 запитання та відповіді на інтерв’ю Spring Boot

Визначаючи завдання, які можна автоматизувати, Hyperautomation використовує AL і ML для покращення робочих процесів, продуктивності та процедур, перш ніж організовувати весь процес за допомогою RPA. Цей процес сприяє інноваціям, прискорюючи цикли розвитку та дозволяючи фірмам швидко реагувати на зміну бізнес-середовища.

У разі стратегічного впровадження гіперавтоматизація також сприяє кращому прийняттю рішень, що сприяє досконалості бізнесу.

Гіперавтоматизація допомагає компаніям заповнити прогалину, що утворилася через зростання плинності кадрів, знизити витрати на наймання, запобігти людським помилкам і підвищити загальну продуктивність і операційну досконалість шляхом автоматизації ручних і повторюваних операцій і мінімізації потреби в людській праці.

Підводячи підсумок, можна сказати, що гіперавтоматізація — це комплексна стратегія, яку великі корпорації та малі та середні підприємства можуть використовувати для ідентифікації та автоматизації наскрізних бізнес-процесів. Це допомагає створювати моделі на основі послуг, виробляти аналіз даних, підвищувати задоволеність клієнтів і максимізувати пропускну здатність.

Гіперавтоматизація допомагає досягти цієї мети, допомагаючи організаціям будь-якого розміру випереджати зростаючу конкуренцію з точки зору економічної ефективності, економії часу, продуктивності робочої сили, інновацій тощо.

Ключові компоненти гіперавтоматизації

Гіперавтоматізація — це новий технологічний процес, який складається з різних компонентів, таких як роботизована автоматизація процесів (RPA), штучний інтелект (AI), машинне навчання (ML), розширена аналітика та управління бізнес-процесами (BPM).

Автор зображення: comidor

Усі ці компоненти спрямовані на створення комплексного рішення автоматизації для всіх типів бізнесу, незалежно від платформи, характеру бізнесу, джерела даних, характеру діяльності тощо.

AI — це машинна технологія, яка виконує складні аналізи та надає результати без ручних інструкцій. ML — це підполе штучного інтелекту, яке використовує алгоритми для виявлення закономірностей і прийняття рішень, тоді як Advanced Analytics надає інформацію на основі даних. RPA — це тип автоматизації, який дозволяє машинам імітувати дії людини та автоматизувати повторювані завдання.

Використовуючи всі ці компоненти, підприємства будь-якого розміру можуть автоматизувати складні процеси та завдання. Це комплексне рішення дозволяє їм стати більш ефективними, підвищити продуктивність і зменшити відходи та експлуатаційні витрати.

Крім того, ця спільна автоматизація допомагає компаніям оптимізувати роботу, підвищити точність і гнучкість процесів і зменшити людські помилки. Ці компоненти допомагають організаціям розкрити потенціал своїх даних і отримати інформацію, яка допоможе їм приймати кращі бізнес-рішення.

Гіперавтоматізація спрямована на створення більш ефективного, рентабельного та автоматизованого процесу для бізнес-операцій для всіх галузей і компаній.

Як гіперавтоматизація працює для цифрової трансформації?

Гіперавтоматизація стала ключем до цифрової трансформації, оскільки вона інтегрує автоматизацію в бізнес-цикл.

Кредит зображення: quokkalabs

Щоб здійснити цифрову трансформацію, він автоматизує основні процедури, знаходить повторювані цикли та позбавляє втручання людини.

Використання цифрових технологій для підвищення операційної ефективності та результативності бізнесу називається «цифровою трансформацією». Щоб автоматизувати ручні процеси, підвищити продуктивність, забезпечити надійну та послідовну взаємодію з клієнтами та збільшити прибутки, підприємства все частіше звертаються до гіперавтоматизації.

Складний вид автоматизації, відомий як гіперавтоматізація, об’єднує кілька технологій автоматизації, зокрема RPA, Ml та AI. Використовуючи ці технології, підприємства можуть оптимізувати надання послуг, автоматизувати складні операції та покращити взаємодію з клієнтами.

По суті, Hyperautomation може поширюватися на різні відділи та підрозділи, включаючи інвентаризацію, фінанси, розрахунок заробітної плати, інженерію, логістику, операції та маркетинг, а також розпізнавати та автоматизувати ручні та повторювані роботи та бізнес-процеси для цифровізації бізнес-циклів.

Завдяки таким технологіям, як платформи з низьким кодом/без коду, кілька компаній почали ідентифікувати, видаляти та автоматизувати свої бізнес-операції. Одним із останніх прикладів є чат-бот на основі ШІ, вбудований у веб-сайт і взаємодіючий з клієнтами.

Давайте розглянемо досить типовий приклад, який трапляється в кожній галузі — форму, яка використовується для подання претензій щодо витрат — і те, як Hyperautomation допомагає перетворити її на наскрізну оцифровку:

Розглянемо приклад подання вимоги про компенсацію витрат.

 • Працівник вводить усі необхідні дані у форму, щоб вимагати відшкодування.
 • Запит передається до відповідного відділу для перевірки.
 • Після перевірки він передається до відповідного органу, що надає дозвіл.
 • Схвалення перевірить деталі.
 • Потім він переходить до фінансового відділу для оплати внесків.
 • Після схвалення від фінансового відділу він стає в чергу платежів, щоб отримати оплату готівкою або зарахувати на відповідний банківський рахунок.

Усі описані вище кроки виконуються вручну та залежно від навантаження робочого процесу. Усі ці ручні завдання та робочі процеси можна оцифрувати за допомогою Hyperautomation.

Гіперавтоматізація створює наскрізну автоматизацію цього процесу. Наприклад, коли працівник подає заявку на витрати, бот миттєво розпізнає відповідну категорію витрат, пропонує заявку, зв’язується з належним механізмом робочого процесу та надсилає запит відповідним особам, які затверджують, із проактивною інформацією.

  Створіть список усього, що потрібно упакувати для подорожі

Бот використовуватиме платформу розмови, щоб передати цей запит фінансовій команді для остаточного затвердження та попросити затверджуючого відхилити претензію, якщо вони виявлять будь-які порушення; інакше він автоматично схвалить претензію та обробить платіж.

Підсумовуючи, Hyperautomation може автоматизувати та оцифрувати будь-який процес або діяльність, що вимагає ручної праці або трудомістких завдань.

З технологічної точки зору ІТ-бізнес швидко трансформується, і гіперавтоматізація може значно скоротити технічні зусилля, одночасно збільшуючи продуктивність, економічну ефективність, економію робочої сили, задоволення клієнтів і, зрештою, прибутковість.

Переваги гіперавтоматізації

Оскільки ми побачили, як Hyperautmation допомагає компаніям будь-якого розміру оцифрувати та зменшити ручні зусилля, давайте подивимося на деякі точні переваги, які організації можуть отримати, використовуючи Hyperautomation.

 • Адаптивність: Гіперавтоматізація не обмежується якимось конкретним процесом, але адаптується до динамічних обставин.
 • Підвищена ефективність: інфраструктура, яка працює на багатьох ручних циклах, може збільшити кількість вузьких місць, а автоматизація усуває це вузьке місце.
 • Швидше виконання завдань: звичайна автоматизація економить час. Тим не менш, дії з різних розділів можуть бути розпорошеними, але Hyperautomation встановлює послідовні зв’язки та оптимізує цілі робочі процеси та процеси під однією робочою парасолькою.
 • Задоволеність співробітників: виконання щоденних ручних і виснажливих завдань може знизити моральний дух працівників, що може призвести до вищих показників виснаження. Гіперавтоматизація всіх подібних дій змусить співробітників працювати над більшою кількістю додаткових видів діяльності, підвищуючи рівень їхньої задоволеності роботою.
 • Продуктивність: співробітники будуть більш продуктивними завдяки автоматизації ручних і повторюваних завдань і процесів.
 • Просте спостереження: завдяки гіперавтоматизації всі дії можна об’єднати в єдину платформу, що полегшує адміністраторам стеження, адміністрування узгодженості завдань, усунення несправностей тощо.
 • Економія коштів: ручні завдання та виконання ручних процесів потребують значного людського капіталу. Відповідно до звіту McKinsey, опублікованого в 2017 році, 45% оплачуваної діяльності в США в даний час можуть бути автоматизовані. Ця діяльність коштує близько 2 трильйонів доларів США на рік.
 • Цифровізація: запровадження гіперавтоматизації може призвести до переміщення запитів і запитів у більшості галузей промисловості. У певному сенсі безліч циклів можна автоматизувати.
 • Прозорість: гіперавтоматизація може об’єднати цикли та покращити відкритість у всьому. Це допомагає налаштувати заходи безпеки та можливість виявлення даних. Це допомагає надавати продукти та послуги відповідно до встановлених організацією вказівок.
 • Готовність до аудиту: стандартизація завдань і операцій, яка допомагає фіксувати всі бізнес-взаємодії, створюючи таким чином журнали аудиту.
 • Прийняття рішень. Аналіз даних і отримання кращої інформації допомагають постійно розпізнавати бізнес-цикли та зосереджуватися на них, допомагаючи зацікавленим сторонам швидше приймати рішення.
 • Масштабованість: із розширенням клієнтської бази та портфоліо звичайна автоматизація може стати неорганізованою та некомпетентною. Гіперавтоматизація може масштабуватися відповідно до зростання організацій. Його масштабованість необмежена. Гіперавтоматизація дозволяє згладити всі бізнес-процеси, дозволяючи бізнесу розвиватися.
 • Усунення людських помилок: програмні боти, представлені Hyperautomation, не роблять людських помилок. Після розгортання вони працюють, як очікувалося та визначено стандартами.
 • Підвищення рентабельності інвестицій: автоматизація складних процесів, аналіз даних і прогнозна ідея, що дозволяє організаціям ефективно та результативно переходити до наскрізної цифровізації, зрештою експоненціально збільшуючи рентабельність інвестицій.

Гіперавтоматізація Vs. Інтелектуальна автоматизація процесів (IPA)

Intelligent Process Automation (IPA) і Hyperautomation — це технології, створені для оптимізації та вдосконалення процесів. Хоча конкретні процедури можна автоматизувати за допомогою обох методів.

Хоча IPA та Hyperautomation мають певну схожість, вони відрізняються діяльністю, яку вони автоматизують, тим, як використовуються AI та ML, а також кількістю вхідних даних користувача. У той час як IPA спрямована на автоматизацію простіших, більш повторюваних робіт, Hyperautomation є більш ретельною та охоплює більш складні процедури.

Порівняно з IPA, Hyperautomation є більш складною формою автоматизації, оскільки вона використовує автоматизовані процедури, які значною мірою охоплюють наскрізні робочі процеси та процеси.

Крім того, оскільки вона передбачає автоматизацію повного конвеєра функцій, а не просто однієї, Hyperautomation вимагає більш передових технологій і наборів навичок, ніж IPA.

Набір інструментів автоматизації, включаючи роботизовану автоматизацію процесів, штучний інтелект і машинне навчання, розподіляється по всій організації за допомогою наскрізного, нейтрального до платформи методу, відомого як Гіперавтоматізація.

З іншого боку, IPA — це більш цілеспрямована стратегія, яка автоматизує певні операції за допомогою таких методів, як машинне навчання (ML) і обробка природної мови (NLP).

Хоча IPA можна вважати інструментом у Hyperautomation, термін Hyperautomation відноситься до більш загальної ідеї, що включає численні технології.

Галузі, де гіперавтоматизація може вплинути

Гіперавтоматизація може бути використана в секторах або галузях, де підприємства хочуть скоротити ручну та повторювану діяльність для підвищення продуктивності та прибутку. Він допомагає компаніям, від малого та середнього бізнесу до великих корпорацій, автоматизувати прості та складні процеси та робочі процеси.

Для компаній будь-якого розміру Hyperautomation відкрила багато можливостей і змінила спосіб виконання процедур у багатьох галузях. Кілька секторів, включаючи охорону здоров’я, банківську справу, виробництво, роздрібну торгівлю та логістику, можуть отримати вигоду від Hyperautomation.

  Як розблокувати шари в Adobe Photoshop

Організації можуть досягти неперевершеної ефективності, використовуючи роботизовану автоматизацію процесів (RPA), машинне навчання та штучний інтелект (ШІ), що зменшує людські помилки та прискорює виконання завдань.

Ця нова технологія використовує автоматизацію процесів і штучний інтелект для прискорення й автоматизації кожного кроку бізнес-процесу. Його можна впровадити та інтегрувати з секторами, які хочуть мати автоматизацію, оптимізувати свої операції, зменшити кількість помилок, підвищити продуктивність, збільшити рентабельність інвестицій тощо.

Гіперавтоматизація має потенціал для зміни бізнес-процесів і призводить до кращого обслуговування клієнтів, підвищення ефективності та економії коштів у різних галузях.

Крім того, адаптивність і гнучкість цієї технології дозволяють їй взаємодіяти з існуючими системами та процедурами, які допомагають організаціям автоматизувати рутинні операції або об’єднати багато функцій в єдину інтегровану систему.

Майже всі сектори матимуть значний вплив, якщо впроваджену технологію гіперавтоматизації використовуватимуть для автоматизації рутинних дій, зниження витрат на робочу силу та створення більш інноваційних та гнучких робочих процесів.

Проблеми впровадження гіперавтоматізації

Зі збільшенням попиту на автоматизацію організації тепер шукають Гіперавтоматизацію як рішення для своїх ініціатив цифрової трансформації.

Однак, незважаючи на її переваги, існують деякі проблеми, з якими компаніям доводиться мати справу під час впровадження гіперавтоматізації.

Давайте подивимося на деякі серйозні виклики на шляху впровадження Гіперавтоматизації:

 • Інтеграція гіперавтоматизації в інфраструктуру вимагає висококваліфікованого досвіду, і існує висока ймовірність того, що організації може знадобитися отримати ці набори навичок.
 • Розуміння існуючих процесів, робочих процесів та інших завдань і перетворення їх на автоматизацію є складною процедурою, яка може включати планування та стратегічне мислення без порушення відповідності та інших правил щодо даних.
 • Його різні елементи, такі як RPA, AI та ML, можуть бути дорогими, особливо для малого та середнього бізнесу.
 • Аналіз витрат і вигод від впровадження гіперавтоматизації має бути ретельно розглянутий, особливо для нетехнологічних компаній і компаній, які працюють з обмеженим бюджетом.
 • Співпраця та координація між різними відділами, відділами та зацікавленими сторонами є важливими, і будь-які прогалини призведуть до затримок у реалізації.
 • Оскільки реалізація є складною, будь-яка неточна дія призведе до хаосу в мережі або додасть більше процесів у сегменти даних, що призведе до сповільнення бізнес-операцій.

Таким чином, впровадження гіперавтоматизації є складним завданням. Його основні виклики полягають у розумінні функціонування всіх його основних елементів, стратегічних і оперативних знаннях поточної інфраструктури та джерел різноманітних бізнес-даних і, нарешті, як інтегрувати Hyperautomation для розробки автоматизованих процесів для задоволення потреб Організації.

Майбутнє гіперавтоматізації

Гіперавтоматизація відіграє вирішальну роль у майбутньому бізнесу, дозволяючи фірмам стати більш ефективними, економічними та інноваційними. Нещодавно гіперавтоматизацію назвали найкращим рішенням, яке допомагає сучасним організаціям залишатися конкурентоспроможними.

Відповідно до аналізу Morgan Stanley, старіння населення та обмежена кількість кваліфікованої робочої сили суттєво вплинуть на світову економіку протягом наступних кількох десятиліть, що змусить підприємства більше покладатися на автоматизацію.

Гіперавтоматизація спрямована на автоматизацію ручних і повторюваних операцій, які тепер виконуються людьми, підвищуючи продуктивність і ефективність малих і середніх підприємств і великих корпорацій.

Очікується, що гіперавтоматизація, яка включає різноманітні програми в багатьох галузях промисловості для підвищення ефективності роботи та максимізації цифрових перетворень, незабаром стане однією з найпотужніших технологій.

Крім того, Hyperautomation допомагає підприємствам отримати видимість своїх даних і отримати цінну інформацію, щоб підвищити продуктивність і скоротити витрати.

Згідно зі звітом PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), до 2030 року штучний інтелект матиме економічний вплив на світ приблизно на 15,7 трильйона доларів.

Підсумовуючи, різноманітні звіти про дослідження показують, що майбутнє компаній, незалежно від розміру та галузі, покладатиметься на гіперавтоматизацію та пов’язані з нею технології.

Заключні слова

Гіперавтоматізація — це комплексний технологічний комплекс, що складається з BPM, RPA, ML та AI. Це корисно в цифровій трансформації та наскрізній автоматизації. Майбутніми бізнес-операціями стане легше керувати, і це допоможе підприємствам залишатися організованими та підвищувати рентабельність інвестицій.

Це може спростити всі бізнес-операції та позбутися трудомістких ручних процесів. Її ефективні стратегії сприяють постачанню товарів і послуг найвищої якості, що сприяє залученню нових клієнтів.

Далі ознайомтеся з популярними інструментами роботизованої автоматизації процесів (RPA).