Кращий вибір у 2022 році?

Tableau та Power BI — два популярні інструменти візуалізації даних, які дозволяють компаніям збирати, аналізувати та представляти важливу бізнес-інформацію.

Tableau і Power BI поєднують різні можливості, щоб ефективно спростити збір, зберігання, аналіз і візуалізацію різних типів даних із багатьох джерел.

Незважаючи на те, що вони дають змогу організаціям отримувати аналіз своїх даних, ці інструменти мають деякі відмінності та схожість. Кожен із них має сильні можливості та обмеження, як видно з порівняння Tableau та Power BI.

Перш ніж ми подивимося на відмінності, давайте коротко розглянемо кожну з них, включаючи її можливості та ключові функції.

Огляд Tableau та його основних функцій

Tableau — це популярний інструмент самообслуговування аналітики та звітності, який дозволяє користувачам створювати потужні візуалізації. Потужне, багатофункціональне інтелектуальне бізнес-рішення може збирати та поєднувати різні типи даних із кількох джерел.

Потім він перетворює дані на прості для розуміння візуальні представлення, до яких користувачі можуть отримати доступ за допомогою спільної інформаційної панелі або іншими засобами. Загалом Tableau надає користувачам у всій організації можливість отримувати більше від даних, ділитися думками та приймати обґрунтовані бізнес-рішення.

Основні особливості Tableau

Tableau надає компаніям правильні інструменти для виявлення, аналізу та візуалізації даних, надаючи при цьому детальну інформацію, якою можна ділитися. Завдяки функції перетягування компаніям не потрібні висококваліфіковані працівники, щоб опанувати та використовувати Tableau. Окрім цього, нижче наведено деякі ключові функції Tableau.

Інтуїтивно зрозуміла інформаційна панель і розширена візуалізація

Tableau дозволяє користувачам створювати інформаційні панелі, графіки, таблиці, діаграми, карти та історії, які полегшують аналіз і візуалізацію даних, що покращує процеси прийняття рішень. Зазвичай інструмент представляє результати у зрозумілих форматах, зручних для бізнес-користувачів, технічних і нетехнічних користувачів.

Його інформаційні панелі легко представляють дані в різних форматах, включаючи текст, візуалізацію тощо. Крім того, користувачі можуть мати різні види, макети, формати, фільтри та інші параметри налаштування.

Підключається до багатьох типів даних і джерел

Гнучкий і масштабований інструмент може підключатися до багатьох типів даних з різних джерел. Він може підключатися до джерел даних, таких як бази даних на різних серверах, таких як Microsoft SQL Server, сервер Tableau тощо. Крім того, він підключається до широкого діапазону типів файлів, включаючи, але не обмежуючись текстовими, excel, pdf, JSON тощо. .

Обмін даними та співпраця

Tableaus дозволяє користувачам миттєво та безпечно обмінюватися даними з різних джерел у привабливих візуалізаціях, інформаційних панелях, діаграмах, аркушах та інших форматах.

  Як контролювати поля в Документах Google

Наприклад, компанії можуть легко та швидко ділитися та співпрацювати за допомогою візуалізацій або інформаційних панелей на основі даних із кількох джерел даних – у локальному, хмарному та гібридному середовищах. Отже, це підтримує швидкий зворотній зв’язок, перегляди та прийняття рішень на основі даних.

Високий рівень безпеки користувачів і даних

Tableaus мають надійну автентифікацію та рольову структуру дозволів, які забезпечують безпеку системи, користувачів і даних. Крім того, ви можете інтегруватися з іншими протоколами безпеки, такими як Kerberos, Active Directory тощо.

Запит даних природною мовою

Функція запиту даних дозволяє користувачам запитувати дані, використовуючи природну або звичайну мову. Інструмент автоматично надає найбільш релевантні відповіді, використовуючи простий для розуміння текст або візуальні елементи.

Прогнозний аналіз

Tableau має динамічний інтерфейс і потужний сервер, що дозволяє користувачам легко створювати прогнози або лінії трендів. Все, що потрібно зробити користувачеві, це скористатися функцією перетягування, щоб налаштувати певні сценарії або параметри. Потім інструмент надасть передбачення даних на основі вибраних параметрів.

Огляд Microsoft Power BI та його основних функцій

Power BI — це продукт Microsoft, який містить кілька можливостей віртуалізації даних в одному рішенні. Інструмент дозволяє компаніям створювати звіти та аналітику на основі даних, відкриваючи різні можливості для покращення прийняття рішень, ефективності та доходів.

Він збирає та порівнює дані з багатьох джерел у хмарі, локально, з електронних листів, соціальних мереж та інших каналів. Потім він аналізує ці дані, а потім створює привабливу візуалізацію, яку легко зрозуміти.

Крім того, залежно від вашої мети, ви можете візуалізувати дані як мінімум, так і стільки, скільки потрібно. Інтелектуальний бізнес-інструмент дозволяє безпечно ділитися інформацією з внутрішніми та зовнішніми користувачами.

Основні функції Microsoft Power BI

Microsoft Power BI дозволяє користувачам швидко підключатися до широкого кола джерел даних, готувати, візуалізувати та надавати нову інформацію. Нижче висвітлено деякі з його ключових функцій.

Привабливі візуалізації

Power BI має широкий спектр візуалізації, щоб забезпечити детальне та візуально привабливе представлення даних. Користувачі можуть створювати різноманітні від простих до складних візуалізацій для створення інформаційних панелей і звітів, що представляють дані, що аналізуються.

Інформаційні панелі, які можна налаштовувати та ділитися ними

Power BI має настроювані інформаційні панелі, які дозволяють користувачеві створювати бажані візуалізації, які надають статистику чи інформацію на основі їхніх цілей. Інструмент має різноманітну детальну та привабливу візуалізацію, включаючи, але не обмежуючись, стовпчасті діаграми, діаграми з областями, комбіновані діаграми тощо. Користувачі також можуть надавати спільний доступ до панелей інструментів і роздруковувати їх, що полегшує співпрацю.

Висока інформативність і доступність звітів

Power BI надає звіти, які поєднують різні інформаційні панелі. Кожна з інформаційних панелей може мати іншу візуалізацію залежно від налаштування та мети аналізу. Облікові записи надають зведення даних, які можна представити різними способами, пропонуючи розуміння. Крім того, користувачі можуть обмінюватися звітами між собою.

Функція отримання даних

Функція Power BI Get Data дозволяє користувачам збирати дані з різних джерел, будь то локальна, хмарна чи гібридна інфраструктура. Це також дозволяє їм отримувати відповідну інформацію зі структурованих або неструктурованих джерел.

Фільтрація наборів даних

Користувачі Power BI можуть фільтрувати набори даних з одного чи кількох джерел даних перед візуалізацією. Фільтрація гарантує, що інструмент працює з меншими підмножинами, що містять більш релевантні дані з метою. В ідеалі Power BI має кілька вбудованих з’єднувачів даних, включаючи, але не обмежуючись ними, базу даних SQL, MailChimp, Azure, Oracle, Salesforce, Facebook тощо.

  Як використовувати кілька профілів користувачів у Microsoft Edge

Питання та відповідь природною мовою

Power BI постачається з блоком запитань і відповідей природною мовою, який дозволяє користувачам ставити запитання природною мовою.

Відмінності Tableau і Power BI

Нижче наведено деякі основні відмінності між Tableau і Power BI.

Легкість навчання

Набагато простіше вивчити та використовувати Power Bi порівняно з Tableau. І навпаки, Tableau не має інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу; тому трохи важко зрозуміти та використовувати користувачам з обмеженими навичками аналізу даних.

Ємність даних

Power PI має меншу ємність даних до 10 ГБ, яку він може обробляти з локальних баз даних. Однак компанії можуть розмістити свої дані в хмарі Azure, якщо їм потрібно працювати над більш значними обсягами, що перевищують цей ліміт. Power Bi не імпортує дані для локальних баз даних, а отримує їх із бази даних.

Tableau може працювати з більшою ємністю без погіршення продуктивності. Він має структуру на основі стовпців, яка зберігає лише унікальні значення з кожного стовпця. Ця функція дозволяє ефективно отримувати мільярди рядків, таким чином забезпечуючи аналіз великих обсягів даних із багатьох джерел.

Вартість Power Bi проти Tableau

Tableau дорожчий, ніж Power BI. Версія Tableau Pro коштує понад 35 доларів на місяць на одного користувача. Однак Microsoft Power BI дешевший, оскільки його професійна версія коштує 27,50 доларів на місяць на користувача.

Підтримка клієнтів

Tableau має кращу підтримку завдяки більшій клієнтській базі та форуму спільноти. Окрім форумів, Tableau пропонує підтримку електронною поштою, телефоном або через портал для клієнтів. З іншого боку, Microsoft Power BI має обмежену підтримку клієнтів. Однак користувачі все одно можуть надсилати запити до служби підтримки Microsoft.

Підтримувані джерела даних

Tableau може отримати доступ до широкого спектру серверів і баз даних порівняно з Power BI. Крім того, він може підключатися до багатьох джерел і типів даних. Наприклад, він може отримати доступ до даних із текстових файлів, excel, pdf, JSON тощо. Список серверів і баз даних значно більший порівняно з Power BI.

Power BI має обмежену кількість джерел даних, до яких він може отримати доступ. Ці сервери та бази даних включають SQL Server Database, базу даних SQL Server Analysis Services, базу даних IBM DB2, Oracle Database, Redshift, Google Big Query, snowflake, SAP Business Warehouse Application Server тощо.

Продуктивність Tableau проти Microsoft Power BI

Tableau забезпечує швидшу та кращу продуктивність, зокрема під час обробки масових даних.

З іншого боку, Power BI забезпечує швидку та хорошу продуктивність, але лише при роботі з малими обсягами даних. Але він працює повільніше під час обробки масових даних.

Нижче наведено порівняння основних відмінностей між Tableau і Power BI.

Feature/OptionTableauPower BITe of tool Інструмент бізнес-аналітики та аналізу даних, який забезпечує чудову візуалізацію та звіти Інструмент аналітики бізнес-даних, який надає цінну інформацію. Вартість дорожча – понад 35 доларів США на місяць на користувача Дешевше – 27,50 доларів США на місяць на користувача. Speed ​​Tableau швидший і масштабований, він здатний швидко обробляти великі обсяги даних. Power BI працює швидко, але лише при обробці невеликих обсягів даних. Підтримка клієнтів Краща підтримкаОбмежена підтримкаПідтримка мови Підтримує мову R і Python Підтримує візуалізацію на основі мови R Параметри вбудовування Важко вставляти звіти в різні середовища Легке вбудовування звітів Джерела даних Він підтримує більше джерел даних і типів Менша кількість джерел даних Ідеальні цільові користувачіДосвідчені користувачіНедосвідчені та досвідчені користувачі Продуктивність Швидша та висока продуктивність у будь-який часШвидка та хороша продуктивність, але лише при обробці невеликих обсягів данихЛегкість навчанняСкладноЛегко

  Знайдіть прості рецепти до Дня подяки за допомогою цих програм і веб-сайтів

Кожен із наведених вище інструментів візуалізації має чудові функції, переваги та обмеження залежно від потреб бізнесу. Кожен із них має функції, які роблять його більш придатним для конкретних бізнес-застосунків. Наприклад, Tableau хороший своєю швидкістю та можливостями, тоді як Power BI доступний і простий у вивченні та використанні.

Чим Tableau кращий за Power BI

  • Потужні функції виявлення та дослідження даних: інструмент дає змогу користувачеві швидко аналізувати дані та отримувати кращу інформацію та відповіді на різноманітні питання, пов’язані з бізнесом.
  • Підключення до багатьох різних джерел і типів даних: – можливість підключення до більшої кількості різних джерел і типів даних порівняно з іншими інструментами.
  • Масштабований і здатний обробляти великі обсяги даних: – Окрім підключення до широкого спектру типів даних і джерел, Tableau може обробляти великі обсяги даних порівняно з Power BI.
  • Висока швидкість і продуктивність: Tableau пропонує швидший аналіз і візуалізацію даних, а також високу продуктивність і надійність — функції, життєво важливі при роботі з величезними обсягами даних.

Що робить Power BI вищим, ніж Tableau

  • Зручний інтерфейс: – Power BI простий у вивченні та використанні та не вимагає високих технічних навичок.
  • Краще налаштування візуалізації даних: – Набагато легше створювати власні візуальні представлення за допомогою Power BI, ніж у Tableau.
  • Менші витрати. Microsoft Power BI коштує дешевше, ніж Tableau.
  • Параметри локального та хмарного розгортання: – Power BI дозволяє використовувати версію для настільного комп’ютера, хмарну службу або їх комбінацію, залежно від вимог. Локальна інсталяція полегшує підключення до бізнес-даних, їх аналіз та створення звітів. Потім користувачі можуть використовувати хмарну службу Power BI для обміну звітами в Інтернеті та співпраці з іншими.

Висновок

Power BI надає бізнес-аналітику широкій аудиторії, допомагаючи компаніям покращити аналіз даних. Завдяки нижчій вартості, простоті вивчення та використання Power BI підходить для компаній з обмеженим бюджетом і навичками обробки даних. Він ідеально підходить для окремих осіб, компаній середнього розміру та великих підприємств, які хочуть аналізувати обмежені обсяги даних.

З іншого боку, Tableau має більше функцій і можливостей, які забезпечують більш глибоке розуміння. Як правило, він націлений на досвідчених користувачів із навичками аналізу даних. Він більше підходить для обробки складних даних у великих масштабах, тому ідеально підходить для середнього та великого бізнесу з достатнім бюджетом і кваліфікованими користувачами.