techukraine.net techukraine.net 9 найкращих шаблонів оцінки ризиків для проактивного прийняття рішень

9 найкращих шаблонів оцінки ризиків для проактивного прийняття рішень

| | 0 Comments| 1:05 PM
Categories:

Шаблони оцінки ризиків дозволяють приймати проактивні рішення, сприяють дотриманню вимог і захищають фінанси та репутацію. Оцінка ризиків має вирішальне значення для сталого розвитку будь-якої організації, незалежно від розміру, галузі та складності.

Що таке оцінка ризиків і її важливість?

Оцінка ризику передбачає ідентифікацію, оцінку та контроль ризиків, пов’язаних із конкретною діяльністю, проектом або ситуацією. Це важливий процес, який допомагає організаціям будь-якого розміру та сектору аналізувати ризик та його вплив. Роблячи це, вони можуть ефективно планувати заходи для зменшення фінансових втрат, нещасних випадків і травм.

Різноманітна команда експертів, включаючи спеціалістів із безпеки, інженерів, менеджерів із ризиків та інших зацікавлених сторін, співпрацює, щоб забезпечити відповідну оцінку ризику та план пом’якшення ризику для забезпечення безпеки, безпеки та загального добробуту організації.

Оцінка ризиків допомагає організаціям виконувати вимоги законодавства, уникати штрафних санкцій і зменшувати ризик припинення проекту або ініціювання угод про рівень обслуговування (SLA). У ньому навіть підкреслюється, як поводитися з ризиками, уникати, пом’якшувати чи приймати їх залежно від їх серйозності та ймовірності.

Ризики можуть виникати з різних джерел, включаючи внутрішні чинники всередині організації, економічні умови, конкуренцію з боку інших компаній і державні постанови.

Давайте подивимося на важливість оцінки ризиків:

Deloitte дослідження показують, що понад 60% проектів часто стикаються з такими проблемами, як перевищення бюджету, затримки та невиконання вимог. Використання ефективних методів оцінки ризиків допомагає визначити та визначити пріоритетність загроз для вашого проекту, збільшуючи шанси на успіх.

  • Оцінка ризиків підтримує проактивне прийняття рішень, інформуючи окремих осіб і організації про потенційні ризики.
  • Дозволяє зацікавленим сторонам ефективно розподіляти ресурси, робити обґрунтований вибір і уникати фінансових втрат.
  • Процес оцінки ризиків також допомагає підприємствам залишатися сумісними та дотримуватися етичних принципів для виконання проектів
  • Організації в ІТ-секторі переважно дотримуються оцінки ризиків майже для всіх проектів, щоб пом’якшити фінансовий вплив і ескалацію
  • Оцінка ризиків відіграє дуже важливу роль у Плані забезпечення безперервності бізнесу (BCP) для підтримки планування на випадок надзвичайних ситуацій і відновлення після аварії.

Процес оцінки ризиків можна виконати швидко та ефективно за допомогою заздалегідь розроблених шаблонів оцінки ризиків. У розділі нижче ми розглянемо найпопулярніші шаблони оцінки ризиків і обговоримо їх переваги для організацій.

Переваги використання попередньо розроблених шаблонів оцінки ризиків

Шаблон оцінки ризиків є безцінним активом для точної та ефективної оцінки ризиків і розробки успішного курсу дій.

Залежно від бізнесу цей процес передбачає оцінку різних елементів, таких як потенційні зони впливу ризиків, ймовірність їх виникнення та вплив, який вони можуть мати на операції в різних масштабах, все ще дозволяючи ефективні стратегії пом’якшення будь-яких пов’язаних ризиків.

Шаблон оцінки також оцінює як вірогідність, так і серйозність, щоб усі загрози могли бути належним чином розглянуті.

Ось кілька ключових переваг використання готових шаблонів оцінки ризику;

  • Попередньо розроблені шаблони оцінки ризиків допомагають організаціям економити час, приймати проактивні рішення та мінімізувати потенційні проблеми з самого початку проекту
  • Виявляючи й оцінюючи ризики за допомогою критеріїв, ці шаблони підвищують точність і послідовність процесу оцінки ризиків.
  • Використання шаблону оцінювання спрощує процедуру, заощаджуючи час і забезпечуючи підхід.
  • Залучення зацікавлених сторін за допомогою шаблонів для оцінки ризиків дозволяє співпрацювати з усіма сторонами, що призводить до узгодження та комплексної оцінки з точки зору.
  • За допомогою попередньо розроблених шаблонів оцінки ризиків організації можуть заощадити час і мінімізувати потенційні проблеми з самого початку проекту
  Як відключити перевірку версії для розширень Gnome

Шаблони оцінки ризиків — чудовий спосіб зменшити помилки, пропонуючи покрокові інструкції та запобігаючи помилкам. Ця гнучкість дозволяє компаніям налаштовувати їх відповідно до своєї галузі, компанії чи типу проекту, дотримуючись інструкцій з безпеки та адаптуючи шаблон до конкретних вимог.

Давайте переглянемо деякі з найпопулярніших шаблонів оцінки ризиків у розділі нижче:

Менеджер логіки

Менеджер логіки є визнаним постачальником програмного забезпечення для управління ризиками для підприємств. Він надає безкоштовний шаблон оцінки ризиків Excel, який допомагає стандартизувати та покращити процеси оцінки ризиків.

Він використовує уніфіковану числову шкалу та об’єктивні критерії оцінки для вимірювання та порівняння ризиків. Він включає в себе калібровані критерії оцінки, універсальну структуру бізнес-елементів і стандартну бібліотеку ресурсів для комплексної оцінки ризиків.

Він створює теплові карти ризиків на основі даних і надає покрокові інструкції щодо його використання. У шаблоні наголошується на визначенні пріоритетів і зв’язку заходів із ризиками та зобов’язаннями. Він підкреслює переваги програмного забезпечення ERM у формалізації зв’язків, розподілі ресурсів, управлінні продуктивністю та зменшенні ризиків.

Функції включають стандартизоване оцінювання, об’єктивне оцінювання, калібровані критерії, універсальні бізнес-елементи, зв’язування ресурсів, загальну бібліотеку, збір консолідованих даних, цілісні звіти, завдання та робочі процеси

Ці шаблони мають на меті забезпечити структурований та об’єктивний підхід до оцінки ризиків, сприяючи прийняттю обґрунтованих бізнес-рішень та ефективному управлінню ризиками.

1-й звіт

1-й звіт пропонує організаціям інноваційне та ефективне рішення звітності, яке включає форму оцінки ризиків для оцінки ризиків у різних сценаріях. Він охоплює такі категорії ризику, як фінанси, відносини з громадськістю, обладнання, майно та безпека будівель.

Окрім інформації у цій формі про типи ризиків із зазначенням рівнів серйозності та рекомендованих дій на основі ймовірності, у ній надаються пропозиції щодо впровадження таких практик, як навчальні програми, що підвищують обізнаність про ризики, одночасно виявляючи всі ризики та вживаючи заходів для мінімізації впливу.

За допомогою 1st Reporting ви можете забезпечити дотримання правил охорони здоров’я та безпеки у вашій організації.

Міро

МіроМатриця оцінки ризиків оцінює ризики на основі їхньої ймовірності та потенційного впливу, а потім призначає зважену оцінку, щоб визначити пріоритетність заходів із пом’якшення.

  Що таке Slack і чому його люблять люди?

Це гнучкий шаблон для обговорення різних типів ризиків, у тому числі операційних, економічних, стратегічних, регуляторних та інших, які не вписуються в ці категорії.

За допомогою наведеного шаблону можна виконувати різні типи оцінки ризику, включаючи якісну, кількісну, загальну, специфічну для місця та динамічну оцінку. Різні типи забезпечують різні цілі, і їх застосування може відрізнятися.

Дошка, запропонована Miro, сприяє безперебійній командній роботі та обміну оцінками. Процедура оцінки та оцінки ризиків включає кольорове кодування та числові шкали.

Звіт про інцидент

Звіт про інцидент сайт пропонує комплексні рішення для звітування про інциденти, щоб допомогти організаціям ефективно керувати ризиками. Сайт пропонує програмне забезпечення для звітування про інциденти та вказівки, які дозволяють користувачам отримувати доступ до високоякісних баз даних, шаблонів звітів про небезпеку, контрольних списків і форм, а також програми для швидких звітів з будь-якого місця.

Його шаблон оцінки ризиків розроблено з урахуванням розміру та складності кожної організації.

Він оцінює такі аспекти, як гнучкість персоналу та системи управління, розробки програм, безпеку інформаційних систем тощо, а також забезпечує матрицю ризиків (ймовірність/наслідки).

Шаблон також містить записи про осіб, які знаходяться в групі ризику, заходи запобігання шкоди, вжиті відповідальними сторонами, і терміни дій для управління системами контролю.

Віталіки

Віталіки сайт містить понад 145 попередньо створених форм внутрішнього контролю, контрольних списків і шаблонів. Завдяки широкому асортименту настроюваних форм Vitalics компанії можуть легко захистити свої бізнес-інтереси.

Vitalics надає можливість безкоштовно завантажити анкету оцінки ризиків малого бізнесу, яку також називають Анкетою внутрішнього контролю.

Ця Анкета оцінки бізнес-ризику охоплює широкий спектр різноманітних категорій схем шахрайства, таких як оцінка співробітників/HR; Перевірте схеми втручання; Схеми шахрайства із заробітною платою; Крадіжка інвентарю/обладнання тощо, що дозволяє вам бути впевненим у безпеці бізнес-операцій.

Власники малого бізнесу можуть використовувати анкету оцінки ризиків, щоб визначити та зменшити потенційні фінансові ризики, захистити себе від шахрайства та крадіжок, а також розробити системи внутрішнього контролю для своїх бізнес-процесів.

Його мета полягає в тому, щоб допомогти невеликим організаціям створити програму легкого впровадження та контролю. Vitalics допомагає невеликим організаціям захистити свій бізнес і забезпечити середовище, яке захищає фінанси компанії.

Атласіан

Атласіан є відомим лідером у сфері програмних рішень, які допомагають людям співпрацювати та підвищувати продуктивність роботи. Їхні продукти зосереджені на управлінні роботою, управлінні ІТ-послугами, методології Agile/DevOps тощо.

Шаблон матриці оцінки ризиків Atlassian дозволяє користувачам визначати, оцінювати та контролювати ризики, пов’язані з певним проектом чи ініціативою – це абсолютно безкоштовно.

Цей шаблон можна повністю налаштувати для найкращого задоволення потреб кожного окремого користувача; доступні як PDF-файли, документи Word, сторінки Confluence тощо; його чотириетапний процес складається з визначення потенційних ризиків; оцінка серйозності та ймовірності; визначення пом’якшувальних заходів контролю для остаточного пом’якшення.

Шаблон оцінки ризиків Atlassian є перевагою: зручний, настроюваний і доступний у кількох форматах. Це допомагає у визначенні, оцінці та управлінні проектними ризиками, покращенні процесу прийняття рішень та захисті організації.

  10 найкращих автомобільних ігор, у які варто пограти у 2023 році

Каскад

Каскад Шаблон оцінки ризиків безперервності бізнесу пропонує організаціям комплексну стратегію зменшення ризиків. Цей шаблон забезпечує ефективний підхід до безпеки операцій бізнесу, визначаючи потенційні ризики та визначаючи пріоритети для них, визначаючи стратегії зменшення цих ризиків і створюючи плани швидкого реагування/відновлення на випадок збою.

Він охоплює ключові напрямки з пов’язаними цілями, проектами та ключовими показниками ефективності, які забезпечують повне охоплення, щоб заходи з безперервності бізнесу були успішними. Основна мета цього шаблону полягає в тому, щоб компанії могли оцінити поточні процедури проти можливих загроз або збоїв, одночасно розробляючи відповідні відповіді на випадок надзвичайних ситуацій.

Крім того, Cascade надає свою платформу реалізації стратегії, яка допомагає організаціям розробляти, контролювати та коригувати свої плани безперервності бізнесу. Команди можуть легко встановлювати цілі, відстежувати ефективність і делегувати проекти. Завдяки статистиці в реальному часі користувачі можуть адаптувати та вдосконалювати стратегії за потреби.

Smartsheet

Smartsheet сайт містить колекцію перевірених експертами, професійно розроблених шаблонів оцінки ризиків у форматах Word, PDF та Excel.

Він містить шаблони форм оцінки ризиків для загальної оцінки фінансових, юридичних або репутаційних ризиків; оцінки ризиків на робочому місці для класифікації робочих місць за відділом, проектом або іншою відповідною категорією; шаблон оцінки ризику проекту для оцінки та управління ризиками, пов’язаними з проектом, оцінки ризику події для виявлення та класифікації потенційних ризиків для події тощо.

Усі оцінки безкоштовні. На сайті також наведено кроки щодо проведення оцінки ризику.

Clickup

Клickup бібліотека пропонує десять безкоштовних шаблонів оцінки ризиків і використовує приклади випадків, щоб переконатися, що ваш проект або програма відповідає вимогам безпеки.

Їхній шаблон Excel для оцінки ризиків розроблено спеціально для того, щоб допомогти вам зробити початкові кроки у стандартизації ваших процесів, а їхній шаблон матриці ризиків враховує кожну потенційну загрозу під час визначення впливу на результат проекту.

Шаблон оцінки ризиків ІТ допомагає визначити ризики, пов’язані з конкретними вимогами до ІТ-інфраструктури, а також шаблони планування Pi, щоб отримати огляд процесу планування PI, забезпечуючи правильне керування будь-якими потенційними загрозами, перш ніж вони виникнуть.

Заключні слова

Регулярна оцінка ризиків дозволяє уникнути багатьох помилок, зменшити ескалацію та запобігти фінансовим втратам. Щоб полегшити процес оцінки ризиків, шаблони є чудовим ефективним інструментом, який допомагає виконувати цей процес швидше, стандартизує процес, покращує точність, дотримується відповідності та найкращих практик, і його легко налаштувати відповідно до вимог проекту чи програми.

Ви також можете дослідити деякі найкращі платформи GRC для управління ризиками.