3 способи порівняння рядків у C++

3 способи порівняння рядків у C++

Вступ

Порівняння рядків є однією з найпоширеніших операцій у програмуванні. У C++ існує декілька способів порівняння рядків, кожен з яких має свої переваги та недоліки. У цій статті ми розглянемо три основних способи порівняння рядків у C++:

* Оператор рівності (==)
* Функція strcmp()
* Функція atol()

1. Оператор рівності (==)

Оператор рівності (==) використовується для порівняння двох рядків. Якщо рядки однакові, оператор повертає true, інакше – false.

Наприклад, наступний код порівнює два рядки:

cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
string str1 = "Hello";
string str2 = "Hello";

if (str1 == str2) {
cout << "Рядки однакові" << endl;
} else {
cout << "Рядки різні" << endl;
}

return 0;
}

Вивід цього коду:


Рядки однакові

Однак оператор == виконує порівняння на основі адрес рядків, а не їх вмісту. Це означає, що він поверне true, навіть якщо вміст рядків відрізняється, але вони вказують на одну і ту ж ділянку пам’яті.

Щоб порівняти вміст двох рядків, слід використовувати функції strcmp() або atol().

2. Функція strcmp()

Функція strcmp() порівнює два рядки і повертає ціле число:

* Якщо рядки однакові, strcmp() повертає 0.
* Якщо перший рядок менший за другий, strcmp() повертає від’ємне значення.
* Якщо перший рядок більший за другий, strcmp() повертає додатне значення.

Наприклад, наступний код порівнює два рядки за допомогою strcmp():

cpp
#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

int main() {
string str1 = "Hello";
string str2 = "World";

int result = strcmp(str1.c_str(), str2.c_str());

if (result == 0) {
cout << "Рядки однакові" << endl;
} else if (result < 0) {
cout << "Перший рядок менший за другий" << endl;
} else {
cout << "Перший рядок більший за другий" << endl;
}

return 0;
}

Вивід цього коду:


Перший рядок менший за другий

Функція strcmp() виконує порівняння з урахуванням регістру, тобто “Hello” і “hello” вважаються різними рядками.

3. Функція atol()

Функція atol() перетворює рядок у число типу long. Вона також може використовуватися для порівняння рядків, але лише якщо рядки містять цифри.

Наприклад, наступний код порівнює два рядки, що містять цифри, за допомогою atol():

cpp
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main() {
string str1 = "123";
string str2 = "456";

long num1 = atol(str1.c_str());
long num2 = atol(str2.c_str());

if (num1 == num2) {
cout << "Рядки однакові" << endl;
} else if (num1 < num2) {
cout << "Перший рядок менший за другий" << endl;
} else {
cout << "Перший рядок більший за другий" << endl;
}

return 0;
}

Вивід цього коду:


Перший рядок менший за другий

Функція atol() не враховує регістр, тобто “123” і “123” вважаються однаковими рядками.

Висновок

У цій статті ми розглянули три основних способи порівняння рядків у C++. Кожен із цих способів має свої переваги та недоліки, тому вибір відповідного способу залежить від конкретної задачі.

Оператор == є найпростішим способом порівняння рядків, але він виконує порівняння на основі адрес рядків, а не їх вмісту. Функція strcmp() дозволяє порівняти вміст рядків, але вона враховує регістр. Функція atol() може використовуватися для порівняння рядків, що містять цифри, але вона не враховує регістр.

FAQ

1. Який найкращий спосіб порівняння рядків у C++?

Найкращий спосіб порівняння рядків у C++ залежить від конкретної задачі. Оператор == є найпростішим способом, але він не є надійним для порівняння вмісту рядків. Функція strcmp() є більш надійним способом, але вона враховує регістр. Функція atol() може використовуватися для порівняння рядків, що містять цифри, але вона не враховує регістр.

2. Як порівняти рядки, не враховуючи регістр?

Щоб порівняти рядки, не враховуючи регістр, можна використовувати функцію strcasecmp(). Вона схожа на функцію strcmp(), але вона не враховує регістр.

3. Як порівняти рядки, що містять пробіли?

Щоб порівняти рядки, що містять пробіли, можна використовувати функцію strcmp() або atol(). Однак слід звернути увагу на те, що функція strcmp() враховує пробіли, а функція atol() – ні.

4. Як порівняти рядки, що містять спеціальні символи?

Щоб порівняти рядки, що містять спеціальні символи, можна використовувати функцію strcmp() або atol(). Однак слід звернути увагу на те, що функція strcmp() враховує спеціальні символи, а функція atol() – ні.

5. Як порівняти рядки, що містять числа і текст?

Щоб порівняти рядки, що містять числа і текст, можна використовувати функцію strcmp() або atol(). Однак слід звернути увагу на те, що функція strcmp() враховує числа і текст окремо, а функція atol() перетворює весь рядок у число.

6. Як порівняти рядки, що мають різну довжину?

Щоб порівняти рядки, що мають різну довжину, можна використовувати функцію strcmp() або atol(). Однак слід звернути увагу на те, що функція strcmp() додає нулі до коротшого рядка, а функція atol() перетворює весь рядок у число.

7. Як порівняти рядки, що містять нульові символи?

Щоб порівняти рядки, що містять нульові символи, можна використовувати функцію strcmp() або atol(). Однак слід звернути увагу на те, що функція strcmp() зупиняється при першому нульовому символі, а функція atol() перетворює весь рядок у число.

8. Як порівняти рядки з різними кодуваннями?

Щоб порівняти рядки з різними кодуваннями, можна використовувати функцію strcmp() або atol(). Однак слід звернути увагу на те, що функція strcmp() враховує кодування, а функція atol() – ні.

9. Як порівняти рядки, що містять великі і малі літери?

Щоб порівняти рядки, що містять великі і малі літери, можна використовувати функцію strcmp() або atol(). Однак слід звернути увагу на те, що функція strcmp() враховує великі і малі літери, а функція atol() – ні.

10. **Як порів

  Як використовувати CloudWatch для моніторингу та керування ресурсами AWS