Як скоротити витрати та максимізувати свій бізнес

Categories:

Існують різні причини, чому організації переходять від традиційних локальних структур до хмарних обчислень, включаючи гнучкість, масштабованість, безпеку та економічну ефективність.

Хоча вартість потенційних заощаджень є однією з важливих причин цього переходу, більшість компаній не знають про фактичні та повторювані витрати, пов’язані з хмарною платформою.

Хмарне управління витратами допомагає підприємствам отримати практичне й точне розуміння пов’язаних витрат, дозволяючи їм бути проактивними та приймати обґрунтовані рішення, щоб контролювати вартість хмарних обчислень і планувати бюджет.

У цьому розділі розглядатимуться важливі аспекти керування витратами на хмару.

Що таке хмарне управління витратами та його призначення?

Управління витратами в хмарі, також відоме як керування витратами в хмарі або оптимізація витрат у хмарі, — це процесно-орієнтований метод успішного контролю витрат у хмарі з метою скорочення витрат і підвищення рентабельності інвестицій.

Основна мета хмарного управління витратами полягає в тому, щоб дозволити організаціям функціонувати на максимальній продуктивності, утримуючи витрати під контролем, виявляючи невикористані або недостатньо використані ресурси та приймаючи обґрунтовані рішення для стимулювання зростання бізнесу.

Процес управління витратами на хмару включає відстеження, кількісну оцінку та контроль витрат на хмару для виявлення найбільш економічно ефективних методів. Одним із основних видів діяльності, пов’язаних із керуванням витратами на хмару, є керування використанням і витратами різних компонентів хмари, зокрема серверів, сховищ, пам’яті, мережевого трафіку та екземплярів тощо.

Перехід до хмарної інфраструктури перетворює капітальні витрати на операційні. Однак загальні витрати на хмарні послуги менші, ніж на застарілу інфраструктуру, але неадекватне планування та управління можуть перевищити хмарний бюджет компанії понад оцінку.

У сучасному технологічно орієнтованому світі більшість компаній перейшли на хмарні технології, тому важливо впроваджувати стратегії управління витратами, щоб максимізувати віддачу від інвестицій. Застосування методів керування витратами на хмару забезпечить кращу видимість їхнього хмарного середовища та допоможе їм приймати обґрунтовані рішення щодо витрат на хмару.

Переваги хмарного управління витратами

Хмарна стратегія управління витратами може допомогти організаціям ефективно планувати витрати та керувати ними. Великим організаціям може бути складно побачити витрати через децентралізоване прийняття рішень.

Для користувачів, які працюють із кількома хмарами, ефективне керування витратами в кількох хмарах є важливим для обліку витрат від різних постачальників загальнодоступних хмар. Покращення розуміння витрат і використання дозволяє компаніям підвищити підзвітність, продуктивність і ефективність хмарних технологій.

  5 найпоширеніших лазівок безпеки під час інсталяції WordPress

Згідно з опитуванням Gartner, «80% компаній, які не знають про свої помилки впровадження хмарних технологій, перевищуватимуть витрати на 20–50%».

Нижче наведено деякі вагомі переваги хмарного управління витратами:

 • Зменшення витрат: це може допомогти підприємствам заощадити гроші, зменшивши перевитрати на недостатньо використані або незадіяні ресурси та надавши доступ до знижок на основі обсягу.
 • Передбачуваність: допомагає підприємствам передбачати та прогнозувати вимоги до хмарних технологій, дозволяючи їм запобігати неочікуваним різким стрибкам витрат. Це дає змогу компаніям ефективніше та результативніше розподіляти ресурси по інфраструктурі, що забезпечує краще фінансове управління та стабільність у довгостроковій перспективі.
 • Ефективне використання: впровадження хмарного управління витратами допомагає підприємствам оптимізувати використання ресурсів, щоб мінімізувати відходи та підвищити продуктивність. Автоматичне масштабування та балансування навантаження можна використовувати для забезпечення оптимального використання доступних ресурсів.
 • Покращення продуктивності: правильний розмір дуже важливий для хмарного управління витратами. Надлишок і недостатнє забезпечення негативно впливають на ефективність і збільшують витрати. Хмарне керування витратами забезпечує плавну роботу без додаткових витрат.
 • Краща видимість: забезпечує більш детальну видимість використання хмари та архітектури для ефективного управління та вимог безпеки.

Це деякі з найбільш помітних переваг хмарного управління витратами.

Стратегії для включення в хмарне управління витратами

Фактори, які необхідно врахувати в хмарному управлінні витратами, можуть відрізнятися залежно від розміру та типу організації.

Одна з важливих стратегій для впровадження в усій організації — це розробка спільної хмарної стратегії, яка відповідає загальним цілям організації. Ці рекомендації мають охоплювати хмарний бюджет, цілі, переваги, ризики, критерії прийняття тощо.

Деякі загальні фактори, які слід включати в керування витратами на хмару, це правильний розмір, автоматичне масштабування, керування живленням, видалення невикористаних екземплярів, організаційні цілі тощо.

Давайте розглянемо ще кілька факторів, які слід включити до керування витратами в хмарі:

 • Виберіть відповідного хмарного постачальника, оцінивши технічну здійсненність і бізнес-цінність, яка може відрізнятися залежно від постачальника та регіону.
 • Створіть команду централізованого керування хмарою для керування хмарними провайдерами, політиками та найкращими практиками та обмінюйтеся ними між відповідними командами та зацікавленими сторонами.
 • Переконайтеся, що ваші команди включають управління витратами на ліцензування в свій порядок денний для досягнення бізнес-цілей і регулювання необхідних витрат.
 • Автоматизація має бути реалізована шляхом прийняття стандартів, а автомасштабування допоможе заощадити ресурси та витрати.
 • Щоб досягти бізнес-цілей, дозвольте командам самостійно керувати витратами на хмару та сприяйте економічній культурі. Надання відповідальності допомагає керувати ризиками та заохочує звітувати.
 • Регулярна оцінка витрат на хмару, щоб зрозуміти її вплив на прибуток і прибуток. Пов’яжіть вартість хмари з бізнес-цілями, щоб створити культуру оптимізації витрат.
 • Визначте нерозподілені витрати за ресурсами та призначте їх центрам витрат, відповідальним за керування хмарними витратами.
 • Виберіть відповідний розмір ресурсу на основі необхідного навантаження. Переоцініть використання ресурсів, щоб визначити, чи може бути достатнім менший, менш дорогий обсяг робочого навантаження.
 • Уникайте надмірного забезпечення, оцінюючи фактично необхідні ресурси, враховуючи як навантаження на середовище, так і код програми.
  Як створити власні віджети на iPhone

Як хмарне управління витратами допомагає компаніям приймати кращі рішення?

Неадекватне розуміння хмарних витрат може мати серйозні фінансові наслідки, особливо через зростання вартості хмарних послуг. Нездатність належним чином керувати витратами на хмару може призвести до неочікуваних стрибків витрат, переплати за надлишкові ресурси або недостатньої продуктивності хмари.

У сучасному бізнес-ландшафті, що швидко розвивається, витрати на хмару стають дедалі динамічнішими. Проблема посилюється децентралізованим характером прийняття рішень у великих організаціях, що ускладнює отримання повної видимості витрат. Безсумнівно, здатність хмарних обчислень до швидкого масштабування є значною перевагою.

На жаль, це може призвести до згортання послуг ІТ-персоналом без належного врахування витрат. У цьому контексті впровадження комплексної стратегії управління витратами в хмарі стало найважливішим для виживання організацій. Завдяки цьому підприємства можуть заздалегідь планувати споживання та витрати, оптимізуючи таким чином свої ресурси та максимізуючи прибутковість.

Для організацій, які використовують багатохмарні архітектури, ефективне управління витратами в різних публічних хмарних провайдерах є критично важливим. Маючи правильне уявлення про витрати та використання, компанії можуть сприяти підзвітності в різних відділах і підрозділах.

Крім того, цей підхід може підвищити загальну продуктивність і ефективність хмарних технологій, що призведе до кращих бізнес-результатів і вирішальних конкурентних переваг.

Проблеми хмарного управління витратами

Хмарне керування витратами допомагає компаніям керувати та розуміти витрати, пов’язані з хмарою. Мета полягає в тому, щоб оптимізувати економічно ефективне використання, що є складним завданням через складність хмарної інфраструктури та коливання цін на основі використання. Належний моніторинг і керування є критично важливими, але складними для досягнення при розподіленому використанні.

Нижче наведено деякі з основних проблем керування витратами в хмарі:

 • Недостатня видимість: наявність детальної візуалізації та інформації допоможе подолати проблеми видимості витрат у хмарі. Неадекватне бачення витрат у хмарі може призвести до прихованих витрат і непорозумінь щодо витрат. Використання правильних інструментів керування хмарою може допомогти виявити та усунути приховані витрати, пов’язані з хмарними службами, а також оптимізувати витрати на хмару, об’єднавши всю статистику використання та витрат.
 • Неточні бюджетні прогнози: хмарні витрати непередбачувані, що ускладнює прогнозування бюджету. Тільки точні прогнози можуть допомогти в зусиль з управління витратами. Оцінки ненадійні. Інструмент керування витратами в хмарі може надати уявлення про стан ресурсів і передбачити майбутнє використання на основі історичних даних.
 • Децентралізація: це одна з головних проблем через відсутність централізації ліцензій, повноважень, прийняття рішень тощо. Це перешкоджатиме досягненню цілей впровадження хмарних витрат. Загальна мета хмари в організації, яка відповідає довгостроковим цілям, може подолати цю проблему.
 • Складність виставлення рахунків: виставленням рахунків у хмарі має керувати не лише фінансова команда, і кожен відділ має розуміти свої витрати, щоб запобігти проблемам із виставленням рахунків. Необхідні прозорі відшкодування платежів, і команди розробників не повинні забувати про управління витратами на хмару, віддаючи пріоритет швидкості та ефективності.
  Очистіть сміття та зробіть свій Mac швидшим за допомогою MacPaw CleanMyMac

Щоб подолати ці проблеми, стратегія управління витратами в хмарі допоможе створити структуру бюджетування.

Навчальні ресурси

#1. Електронна книга FinOps

У цій електронній книзі обговорюється все: від FinOps до перевіреного керування витратами й оптимізації хмарних технологій. У ньому розповідається про те, як застосувати ключові ідеї FinOps, щоб отримати уявлення про різні стратегії оптимізації витрат у хмарі.

Книга допоможе вам побудувати надійний план фінансового менеджменту, зрозуміти важливість негайної оптимізації та визначити можливості скорочення витрат.

#2. Управління фінансами в хмарі Azure

Книга присвячена практичним способам керування та оптимізації хмари Azure. Книга є вичерпним посібником, який охоплює моніторинг бюджету, контроль витрат і застосування концепцій оптимізації, уникаючи дорогих рішень.

Він також охоплює оптимізацію витрат і найкращі практики фінансового менеджменту за допомогою Cloud Adoption від Microsoft. У ньому також обговорюються кілька підходів, ресурсів і практик для ефективного адміністрування й оптимізації витрат, пов’язаних із хмарою.

#3. Зменшіть витрати на хмарні обчислення

Книгу рекомендовано фахівцям у сфері ІТ та фінансів, які шукають ефективні рішення для скорочення витрат для загальнодоступних хмарних служб від провідних постачальників, таких як Amazon, Microsoft і Google, зводячи до мінімуму будь-які ризики для своїх бізнес-операцій.

Він охоплює найкращі практики, розумні хитрощі, рекомендації щодо оптимізації використання хмари, пропозиції щодо ефективного планування бюджету та управління хмарою тощо.

Заключні слова

Оптимізація хмарних витрат – це процес максимізації бізнес-вигод шляхом оптимізації хмарних витрат. Незважаючи на пов’язані з цим проблеми, багато компаній планують оптимізувати свої хмарні витрати.

Щоб оптимізувати витрати на хмару, є кілька найкращих практик, які компанії можуть застосувати на свою користь. Крім того, необхідно перейти від широкомасштабного управління витратами на хмару загального призначення до дуже специфічного, що базується на ваших конкретних потребах. Важливо також надати найкращі інструменти для ваших команд, щоб мати глибше розуміння хмарної архітектури для оптимізації витрат.

Вищевказані фактори допоможуть вам успішно розпочати керування витратами в хмарі та досягти мети вашої організації щодо хмарних обчислень.

Далі ознайомтеся з хмарними рішеннями для оптимізації витрат для AWS, Azure, GCP тощо.