Як підключити Ansible до Windows з Ubuntu?

Дозвольте мені швидко показати вам, як підключити сервер Windows з Ansible, що працює на Ubuntu.

Щоб виконати наведені нижче дії, вам потрібно встановити Python 3.x і Ansible на обох системах. Ви можете прочитати наведені нижче статті, якщо вам потрібна допомога.

Як встановити та налаштувати Ansible на Ubuntu?

Як встановити Ansible на Windows?

Нижче наведено деталі обох серверів, які я використовую:

  • Контролер Ansible – 192.168.0.108
  • Windows Server – 192.168.0.102

Крок 1: Створення користувача Ansible Windows

Створіть нового користувача для налаштування підключення Ansible Windows.

  • Відкрийте «Керування комп’ютером» у системі Windows і перейдіть до «Локальних користувачів і груп».
  • Клацніть правою кнопкою миші Користувачі та створіть нового користувача.
  • Установіть прапорець «Пароль ніколи не діє» та натисніть «Створити».
  • Тепер серед доступних груп клацніть правою кнопкою миші групу «Адміністратори» та виберіть «Властивості».
  • Натисніть «Додати» та введіть ansible у назві об’єктів.
  • Натисніть опцію перевірки імен, а потім OK.

Тепер користувач ansible на машині Windows готовий.

Крок 2: Налаштуйте бібліотеки та WinRM

Перейдіть на свою машину з контролером ansible, оновіть її та встановіть бібліотеки, згадані нижче.

[email protected]:~$ sudo apt-get update
[email protected]:~$ sudo apt-get install gcc python-dev
[email protected]:~$ sudo apt install python3-pip

WinRM означає віддалене керування Windows. Це дозволяє виконувати завдання керування на віддалених системах Windows. Ми встановимо python3-winrm, клієнт python, який використовується для підключення до системи Windows.

[email protected]:~$ sudo apt-get install python3-winrm
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
gyp libc-ares2 libhttp-parser2.8 libjs-async libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-node-uuid libuv1 libuv1-dev node-abbrev node-ajv
node-ansi node-ansi-color-table node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-async

node-validate-npm-package-license node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align node-wrap-ansi node-wrappy node-y18n
node-yallist node-yargs node-yargs-parser nodejs nodejs-doc
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
python3-kerberos python3-ntlm-auth python3-requests-kerberos python3-requests-ntlm python3-xmltodict
The following NEW packages will be installed:
python3-kerberos python3-ntlm-auth python3-requests-kerberos python3-requests-ntlm python3-winrm python3-xmltodict
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 231 not upgraded.
Need to get 84.8 kB of archives.
After this operation, 442 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu cosmic/universe amd64 python3-kerberos amd64 1.1.14-1build1 [16.8 kB]
Get:2 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu cosmic/universe amd64 python3-ntlm-auth all 1.1.0-1 [19.6 kB]
Get:3 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu cosmic/universe amd64 python3-requests-kerberos all 0.11.0-2 [10.1 kB]
Get:4 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu cosmic/universe amd64 python3-requests-ntlm all 1.1.0-1 [6,004 B]
Get:5 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu cosmic/universe amd64 python3-xmltodict all 0.11.0-2 [10.6 kB]
Get:6 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu cosmic/universe amd64 python3-winrm all 0.3.0-2 [21.7 kB]
Fetched 84.8 kB in 1s (70.3 kB/s)
Selecting previously unselected package python3-kerberos.
(Reading database ... 244430 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-python3-kerberos_1.1.14-1build1_amd64.deb ...
Unpacking python3-kerberos (1.1.14-1build1) ...
Selecting previously unselected package python3-ntlm-auth.
Selecting previously unselected package python3-xmltodict.
Preparing to unpack .../4-python3-xmltodict_0.11.0-2_all.deb ...
Unpacking python3-xmltodict (0.11.0-2) ...
Selecting previously unselected package python3-winrm.
Preparing to unpack .../5-python3-winrm_0.3.0-2_all.deb ...
Unpacking python3-winrm (0.3.0-2) ...
Setting up python3-kerberos (1.1.14-1build1) ...
Setting up python3-winrm (0.3.0-2) ...

Крок 3: оновіть файл інвентаризації Ansible

Тепер я відредагую файл ansible hosts із системною IP-адресою Windows. Отже, тепер ansible знатиме, яку систему Windows йому потрібно підключити.

[email protected]:~$ sudo gedit /etc/ansible/hosts

[win]
192.168.0.102

Крок 4: Оновіть змінні групи Ansible

Створіть каталог для розміщення змінних, необхідних для підключення до системи Windows.

[email protected]:~$ mkdir /etc/ansible/group_vars
[email protected]:~$ sudo chmod -R 777 /etc/ansible/

Створіть файл win.yaml і додайте відомості про користувача, які ви створили на першому кроці, і ще кілька змінних, необхідних для підключення до системи Windows.

[email protected]:~$ gedit /etc/ansible/group_vars/win.yaml
---

ansible_user: ansible

ansible_password: ansible

ansible_connection: winrm

ansible_winrm_server_cert_validation: ignore

ansible_winrm_transport: basic

ansible_winrm_port: 5985

ansible_python_interpreter: C:Userstechukraine.netAppDataLocalProgramsPythonPython37python

Крок 5: Налаштуйте сервери Windows для керування

Відкрийте Power Shell Windows і оновіть його. Вам потрібно мати Powershell 3.0 і .NET Framework 4.0 на машині Windows.

PS C:WINDOWSsystem32> $url = "https://raw.githubusercontent.com/jborean93/ansible-windows/master/scripts/Upgrade-PowerShell.ps1"
PS C:WINDOWSsystem32> $file = "$env:tempUpgrade-PowerShell.ps1"
PS C:WINDOWSsystem32> $username = "ansible"
PS C:WINDOWSsystem32> $password = "ansible"
PS C:WINDOWSsystem32> (New-Object -TypeName System.Net.WebClient).DownloadFile($url, $file)
PS C:WINDOWSsystem32> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Force
PS C:WINDOWSsystem32> &$file -Version 5.1 -Username $username -Password $password -Verbose

Щоб налаштувати WinRM у системі Windows за допомогою ansible, ansible надає сценарій віддаленого налаштування. Запустіть сценарій у PowerShell.

PS C:WINDOWSsystem32> $url = "https://raw.githubusercontent.com/ansible/ansible/devel/examples/scripts/ConfigureRemotingForAnsible.ps1"
PS C:WINDOWSsystem32> $file = "$env:tempConfigureRemotingForAnsible.ps1"
PS C:WINDOWSsystem32> (New-Object -TypeName System.Net.WebClient).DownloadFile($url, $file)
PS C:WINDOWSsystem32> powershell.exe -ExecutionPolicy ByPass -File $file
PS C:WINDOWSsystem32> winrm enumerate winrm/config/Listener

Listener
Address = *
Transport = HTTP
Port = 5985
Hostname
Enabled = true
URLPrefix = wsman

CertificateThumbprint
ListeningOn = 127.0.0.1, 169.254.8.240, 169.254.36.9, 169.254.102.217, 169.254.215.170, 192.168.0.102, ::1, fe80::3131:c6d7:9ef5:8f0%7, fe80::51b7:9134:550d:d7aa%22, fe80::88f1:1229:e1dd:2409%16, fe80::99cf:5796:4f8e:f5c1%15, fe80::fd77:c19d:e0f2:66d9%9

Listener
Address = *
Transport = HTTPS
Port = 5986
Hostname = DESKTOP-2L8QMI6
Enabled = true
URLPrefix = wsman

CertificateThumbprint = C83B3FC8B274D0B650F0FD647DC7AC129BBE3FA0
ListeningOn = 127.0.0.1, 169.254.8.240, 169.254.36.9, 169.254.102.217, 169.254.215.170, 192.168.0.102, ::1, fe80::3131:c6d7:9ef5:8f0%7, fe80::51b7:9134:550d:d7aa%22, fe80::88f1:1229:e1dd:2409%16, fe80::99cf:5796:4f8e:f5c1%15, fe80::fd77:c19d:e0f2:66d9%9

Налаштуйте winrm, щоб дозволити трафік HTTP.

PS C:WINDOWSsystem32> winrm set winrm/config/service '@{AllowUnencrypted="true"}'
Service
RootSDDL = O:NSG:BAD:P(A;;GA;;;BA)(A;;GR;;;IU)S:P(AU;FA;GA;;;WD)(AU;SA;GXGW;;;WD)

MaxConcurrentOperations = 4294967295

MaxConcurrentOperationsPerUser = 1500

EnumerationTimeoutms = 240000
MaxConnections = 300

MaxPacketRetrievalTimeSeconds = 120
AllowUnencrypted = true
Auth
Basic = true
Kerberos = true
Negotiate = true
Certificate = false
CredSSP = false

CbtHardeningLevel = Relaxed
DefaultPorts
HTTP = 5985
HTTPS = 5986
IPv4Filter = *
IPv6Filter = *

EnableCompatibilityHttpListener = false

EnableCompatibilityHttpsListener = false

CertificateThumbprint
AllowRemoteAccess = true

Встановіть базову автентифікацію у wir.

PS C:WINDOWSsystem32> winrm set winrm/config/service/auth '@{Basic="true"}'
Auth
Basic = true
Kerberos = true
Negotiate = true
Certificate = false
CredSSP = false
CbtHardeningLevel = Relaxed

Крок 6. Перевірте підключення до Windows Server

Тепер усі кроки на машині виконано. Перейдіть до комп’ютера з контролером ansible і перевірте комп’ютер з сервером Windows за допомогою модуля win_ping ansible.

[email protected]:~$ ansible win -m win_ping
192.168.0.102 | SUCCESS => {

"changed": false,
"ping": "pong"
}

Повідомлення про успіх показує, що з’єднання встановлено. Тепер система Windows готова до віддаленого адміністрування з Ansible, що працює на Ubuntu.

  Виправте теку завантажень, яка занадто довго відкривалася в Windows 10