Як ефективно захистити дані

Categories:

Класифікація даних допомагає організаціям ідентифікувати та класифікувати дані відповідно до їх чутливості, цінності та потенційного впливу, якщо вони будуть скомпрометовані.

Класифікуючи дані, організації можуть розробити відповідні заходи безпеки та засоби контролю для захисту даних і забезпечення дотримання відповідних правил і стандартів.

Важливо розуміти різні типи даних, які у вас є, і те, як вони використовуються, оскільки це допоможе вам визначити необхідний рівень захисту.

Спочатку давайте подивимося, що таке класифікація даних і причини класифікації даних.

Що таке класифікація даних?

Класифікація даних — це процес організації даних у категорії або класи на основі певних характеристик або атрибутів. Конкретні критерії, які використовуються для класифікації даних, можуть змінюватися залежно від потреб і цілей організації.

Основна мета класифікації даних — зробити дані більш упорядкованими та зручнішими для використання, а також захистити їх від несанкціонованого доступу чи розголошення.

Класифікуючи дані, можна визначити різні типи даних, які мають відношення до організації, і призначити їм відповідні мітки або теги. Це може бути корисним для керування даними, безпеки та конфіденційності.

Класифікацію даних можна виконувати вручну або за допомогою автоматизованих інструментів, залежно від розміру та складності набору даних.

Є кілька причин, чому дані потрібно класифікувати:

 • Організація даних: класифікація даних допомагає організувати та структурувати дані значущим чином, полегшуючи їх розуміння та аналіз.
 • Покращене прийняття рішень: класифікуючи дані за різними категоріями, можна отримати уявлення та прийняти більш обґрунтовані рішення на основі характеристик даних.
 • Покращена безпека: класифікація даних може використовуватися для захисту конфіденційної інформації, класифікуючи її як конфіденційну, публічну або обмежену. Це допомагає гарантувати, що до даних застосовується належний рівень безпеки.
 • Підвищення ефективності: завдяки класифікації даних легше знаходити та отримувати певні частини інформації, коли це необхідно. Це може підвищити ефективність і скоротити час і зусилля, необхідні для пошуку та використання даних.
 • Підвищена точність. Класифікація даних може допомогти підвищити точність моделей машинного навчання, гарантуючи, що модель навчається на відповідних і відповідних даних.

Як класифікація даних підвищує безпеку?

Класифікація даних може бути ефективним способом покращити безпеку даних шляхом ідентифікації та захисту чутливих або конфіденційних даних. Ось кілька способів використання класифікації даних для підвищення безпеки даних:

 • Визначайте конфіденційні дані: класифікуючи дані відповідно до їх конфіденційності, організації можуть ідентифікувати дані, які потребують найвищого рівня захисту. Це може допомогти визначити пріоритети заходів безпеки та розподілити ресурси для найбільш критичних областей.
 • Захист конфіденційних даних: присвоївши конфіденційним даним відповідні мітки класифікації, організації можуть гарантувати, що доступ до цих даних мають лише авторизовані особи. Це може допомогти запобігти несанкціонованому доступу або розголошенню конфіденційної інформації.
 • Впровадити засоби контролю: на основі класифікації даних організації можуть запровадити відповідні засоби контролю для захисту даних. Наприклад, конфіденційні дані можуть вимагати посилених заходів автентифікації або додаткового шифрування.
 • Покращення управління даними. Встановивши чітку політику та процедури для класифікації даних, організації можуть покращити керування даними та гарантувати послідовну та безпечну обробку даних.
 • Моніторинг і перевірка доступу до даних: шляхом моніторингу та аудиту доступу до даних організації можуть відстежувати, хто має доступ до секретних даних, і переконатися, що доступ до них здійснюється належним чином. Це може допомогти виявити будь-який несанкціонований доступ або зловживання даними.
  Як перевірити, чи працює додаток на M1 Mac з Apple Silicon

Типи класифікації даних

Для належної організації та обробки даних їх можна позначити або класифікувати на основі різних характеристик. Це чотири найпоширеніші методи, які компанії використовують для впорядкування необроблених даних перед тим, як визначити, як їх класифікувати.

Класифікація на основі користувачів: передбачає розподіл даних за категоріями на основі ролі або обов’язків користувача в організації. Наприклад, доступ працівника до даних може бути обмежений залежно від його посадової функції або рівня кваліфікації.

Класифікація на основі вмісту: організовує дані на основі фактичного вмісту даних. Це може включати предмет, формат або інші характеристики даних.

Автоматизована класифікація: це залежить від програмного забезпечення або алгоритмів для аналізу та класифікації даних на основі заздалегідь визначених критеріїв. Це може ґрунтуватися на вмісті самих даних, наприклад ключових слів чи шаблонів, або на метаданих, пов’язаних із даними, наприклад назві файлу чи розташуванні.

Класифікація на основі контексту: Класифікація на основі контексту включає класифікацію даних на основі контексту, у якому вони використовуються, або мети, для якої вони були створені.

Рівні чутливості класифікації даних

Загалом, різні типи даних потребують різних рівнів класифікації. Ви можете точніше класифікувати свої дані, враховуючи ці рівні. У класифікації даних є в основному чотири рівні чутливості.

Загальнодоступні: загальнодоступні дані стосуються даних, доступних для широкого загалу та доступ до яких може мати будь-хто. Це може включати дані, зібрані та скомпільовані державними установами, некомерційними організаціями або приватними компаніями та доступні для загального користування.

Внутрішні: внутрішні дані стосуються даних, які збираються та використовуються в організації чи компанії. Цей тип даних зазвичай не передається громадськості та використовується для різних цілей, наприклад для прийняття рішень, планування та аналізу. Ці дані зазвичай зберігаються та керуються у внутрішніх системах організації, доступ до них мають лише авторизовані особи в організації.

Конфіденційно: Конфіденційні дані стосуються інформації, яка повинна зберігатися в таємниці або бути конфіденційною в організації. Цей тип даних, як правило, не передається нікому за межами організації та може бути предметом спеціальних заходів безпеки для захисту їхньої конфіденційності.

  10 способів виправити PS4 постійно вимикається

Обмежений: цей тип даних є дуже конфіденційним і потребує найвищого рівня захисту. Порушення даних на цьому рівні може мати серйозні наслідки для організації та навіть загрожувати національній безпеці. Приклади можуть включати особисті дані, юридичні документи та комерційну таємницю.

Етапи класифікації даних

Цей процес класифікації даних включає кілька етапів:

 • Визначте мету класифікації даних: важливо розуміти причини класифікації даних і цілі, яких має досягнути процес класифікації. Це може включати забезпечення відповідності нормам, захист конфіденційної інформації або вдосконалення процесів керування даними.
 • Визначте категорії класифікації: визначте категорії, за якими слід класифікувати дані, наприклад публічні, конфіденційні чи обмежені. Важливо чітко визначити характеристики кожної категорії та типи даних, які слід розмістити в кожній категорії.
 • Призначте право власності на дані: визначте, хто відповідає за управління та захист даних, а також за прийняття рішень щодо їх класифікації. Це може бути конкретна особа або відділ в організації.
 • Розробіть політику класифікації даних: створіть чітку, лаконічну політику, яка визначає категорії класифікації, обов’язки власників даних, а також процедури класифікації та обробки даних.
 • Повідомте про політику класифікації даних: переконайтеся, що всі відповідні сторони в організації обізнані про політику класифікації даних та їхні пов’язані з нею обов’язки. Це може включати навчання або надання ресурсів, доступних для використання співробітниками.
 • Впровадити засоби контролю для обробки даних: установіть процедури та засоби контролю для обробки даних на основі рівня їх класифікації. Це може включати засоби керування доступом, шифрування та резервне копіювання та відновлення даних.
 • Контролюйте та переглядайте процес класифікації даних: регулярно переглядайте та оцінюйте ефективність процесу класифікації даних, щоб переконатися, що він відповідає цілям організації та що дані обробляються належним чином. Внесіть потрібні зміни, щоб покращити процес.
 • Найкращі методи класифікації даних

  Нижче наведено кілька практичних порад щодо класифікації даних.

  • Будьте простими: важливо мати чітку та зрозумілу систему класифікації, яку працівники легко розуміють і дотримуються. Складними системами класифікації може бути важко керувати, і вони можуть бути неефективними для захисту конфіденційної інформації.
  • Класифікуйте дані в момент створення: Дані слід класифікувати відразу після їх створення, а не чекати, поки вони знадобляться або до них буде доступ. Це гарантує належний захист конфіденційної інформації з самого початку.
  • Використовуйте чіткі мітки: використовуйте чіткі та лаконічні мітки, щоб визначити рівень класифікації даних. Це допомагає співробітникам зрозуміти конфіденційність і захист, необхідні для кожної частини даних.
  • Створіть стандартну схему класифікації: розробіть стандартну схему класифікації, яка використовується послідовно в усій організації. Це допомагає забезпечити узгоджену та точну класифікацію даних.
  • Задокументуйте свою класифікацію: Зберігайте записи про свій процес класифікації, включно з категоріями та критеріями, які використовуються, щоб переконатися, що її можна легко зрозуміти та відтворити іншими.
    Як заблокувати когось на Strava

  Дотримуючись цих стандартних практик, ви можете переконатися, що ваші дані правильно та ефективно класифіковано, що може спростити адміністрування та оцінку даних.

  Навчальні ресурси з класифікації даних

  Будь-хто може навчитися розробляти моделі класифікації для ефективного контролю даних з належним рівнем відданості та відданості, і є кілька доступних ресурсів для вивчення класифікації даних самостійно. Щоб розширити свої знання про класифікацію даних, перегляньте цю добірку важливих книг.

  #1. Класифікація даних: алгоритми та застосування

  У цій книзі викладаються основи класифікації даних, при цьому наголошується на розробці моделей і охоплюється низка тем, пов’язаних із класифікацією даних, наприклад різні типи алгоритмів і методів, які використовуються, застосування класифікації даних у різних областях і найкращі практики впровадження класифікації даних у реальних ситуаціях.

  У цій книзі також обговорюється важливість класифікації даних і різноманітні переваги, які вона може надати, наприклад покращення якості даних і сприяння кращому прийняттю рішень.

  #2. Класифікація даних: повний посібник

  У цій книзі автор знайомить читачів із методами та підходами класифікації даних для визначення, проектування, створення та реалізації процесу класифікації для підвищення безпеки та ефективного керування даними,

  Крім того, він пропонує низку вказівок щодо впровадження найновіших розробок у класифікації даних і техніках проектування робочого процесу відповідно до найкращих стандартів класифікації.

  #3. Класифікація даних: чітке та стисле посилання

  У цій книзі в основному розглядаються внутрішні та зовнішні зв’язки класифікації даних. Він навіть представляє різні ключові показники ефективності класифікації, а також забезпечує найкращу структуру дизайну для класифікації даних.

  Для розуміння принципів і тем цієї книги потрібні попередні знання.

  Заключні думки

  Класифікація даних може бути потужним інструментом для підприємств і організацій будь-якого розміру. Упорядковуючи та позначаючи дані структурованим чином, ви зможете краще зрозуміти свої дані, визначити закономірності та тенденції та приймати більш обґрунтовані рішення.

  Крім того, класифікація даних може допомогти покращити обслуговування клієнтів, спростивши пошук і доступ до відповідної інформації. Це також може допомогти захистити дані, дозволяючи контролювати доступ до конфіденційної інформації.

  Сподіваюся, ця стаття була для вас корисною для вивчення класифікації даних для підвищення безпеки. Можливо, вам також буде цікаво дізнатися про найкращі служби безпеки для відстеження порушень персональних даних.