Як встановити та налаштувати Ansible на Ubuntu?

Початок роботи з Ansible на Ubuntu для кращого забезпечення середовища та керування конфігурацією.

Керування конфігураціями є вирішальним етапом життєвого циклу DevOps. Це допомагає в автоматизації та оркестровці ІТ-інфраструктури.

Існує кілька інструментів для керування конфігурацією, наприклад, Puppet, Ansible, Chef і SaltStack. І, звичайно, Ansible є одним із найпопулярніших інструментів у DevOps. Він може з легкістю керувати тисячами серверів і вашою повною ІТ-інфраструктурою.

У цій статті ми розглянемо наступне.

 • Ансібний монтаж
 • Обмін ключами SSH
 • Налаштування Ansible клієнта
 • Ансібне тестування

Інсталяція Ansible

Щоб було просто, давайте спробуємо використати Ansible на двох серверах. Один буде ansible-server, а інший ansible-client із наступним IP-адресою.

 • ansible-сервер – 10.0.0.1
 • ansible-клієнт – 10.0.0.25

Встановлення просте… на всіх серверах, де ви хочете використовувати Ansible, потрібно виконати наступне. У цьому випадку на обох вищезгаданих серверах.

 • Виконайте наведену нижче команду, щоб установити необхідне програмне забезпечення, необхідне для встановлення ansible.
[email protected]:~# apt install software-properties-common
 • Встановіть сховище з пакетом ansible.
[email protected]:~# apt-add-repository --yes --update ppa:ansible/ansible
 • Оновити розширений інструмент пакування (apt)
[email protected]:~# apt update
 • І, нарешті, виконайте наведену нижче команду для встановлення
[email protected]:~# apt install ansible

Встановлення необхідного пакету займе кілька секунд.

  Як завжди запускати Mozilla Firefox у режимі приватного перегляду

Як переконатися, що його встановлено та його версію?

Ну, це легко. Ви можете використовувати синтаксис –version з ansible, щоб дізнатися, як показано нижче.

[email protected]:~# ansible --version
ansible 2.8.1
 config file = /etc/ansible/ansible.cfg
 configured module search path = [u'/root/.ansible/plugins/modules', u'/usr/share/ansible/plugins/modules']
 ansible python module location = /usr/lib/python2.7/dist-packages/ansible
 executable location = /usr/bin/ansible
 python version = 2.7.15+ (default, Nov 27 2018, 23:36:35) [GCC 7.3.0]
[email protected]:~#

Як ви можете бачити, Ansible 2.8.1 встановлено, і він надає необхідну інформацію, таку як розташування файлу конфігурації, модуль python.

Далі нам потрібно здійснити обмін ключами SSH, щоб обслуговувати та клієнти могли спілкуватися один з одним.

Обмін ключами SSH

Ansible підключається до свого клієнта через SSH (Secure shell).

Спочатку ми згенеруємо відкритий ключ на ansible-сервері, який потрібно скопіювати на ansible-client.

Переконайтеся, що ви ввійшли як користувач root.

 • Згенеруйте ключ за допомогою команди ssh-keygen, як показано нижче
[email protected]:~# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): 
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:cDapZBESo+8XcbXupbtILkFrklUSpwa70Y1c7yH5K1A [email protected]
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
|  =.+oo .   |
|  . B.B.= .   |
| . o @oE +   |
|  . *oO * .   |
|  o++.S + .  |
|  .o +o . +   |
|  .o..o +   |
|   ..o o .   |
|    .o o.   |
+----[SHA256]-----+
[email protected]:~#

Як ви могли помітити, він створив відкритий ключ у папці .ssh. Повний шлях – /root/.ssh/id_rsa.pub

  Як змінити своє місцезнаходження в Hulu і дивитися з будь-якого місця

Примітка: переконайтеся, що файли приватного та відкритого ключів не доступні для читання. Ви можете перерахувати файли, щоб перевірити їх.

cd /root/.ssh
[email protected]:~# ls -l 
-rw------- 1 root root 1679 Jun 19 00:37 id_rsa 
-rw------- 1 root root 404 Jun 19 00:37 id_rsa.pub

Якщо ви помітили, що дозвіл неправильний, ви можете змінити його за допомогою команди chmod

Наприклад:

chmod 400 id_rsa
chmod 400 id_rsa.pub

Давайте скопіюємо відкритий ключ на хост Ansible з IP-адресою 192.168.56.101

[email protected]:~/.ssh# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub [email protected]
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host '10.0.0.25 (10.0.0.25)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:eXduPrfV0mhxUcpsZWg+0oXDim7bHb90caA/Rt79cIs.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
[email protected]'s password: 

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh '[email protected]'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[email protected]:~/.ssh#

У вихідних даних вище можна побачити, що 1 ключ успішно додано. Це означає, що ключ SSH обмінюється.

  Як знайти найближчий покестоп, не роблячи жодного кроку

Далі ми налаштуємо клієнт Ansible.

Налаштування Ansible Client

Я припускаю, що ви вже виконали кроки встановлення Ansible на клієнтському сервері, як описано в попередніх кроках.

Налаштування клієнта або хоста — це не що інше, як повідомлення сервера Ansible про клієнтів. І для цього:

 • Увійдіть на сервер Ansible
 • Перейдіть до /etc/ansible
 • Додайте наступне у файл hosts за допомогою улюбленого редактора
[Client] 
node1 ansible_ssh_host=10.0.0.25

Анзибний тест

Якщо ви виконали всі кроки правильно, ви отримаєте повідомлення SUCCESS, коли запустите наведену нижче команду на сервері ansible.

[email protected]:~/.ssh# ansible -m ping Client
node1 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  }, 
  "changed": false, 
  "ping": "pong"
}
[email protected]:~/.ssh#

Thea вище надсилає запит до клієнта, щоб перевірити підключення та підтвердити, чи добре це чи ні.

Висновок

Сподіваюся, це дасть вам ідею, як почати з інсталяції та гри. Слідкуйте за новими навчальними посібниками з Ansible або перегляньте цей курс Udemy Mastering Ansible.