Що таке віртуалізація даних і навіщо вона нам потрібна

Categories:

Віртуалізація даних — це технологія, яка дозволяє організаціям керувати, інтегрувати та аналізувати свої дані, надаючи логічне уявлення про дані, доступ до яких можна отримати з багатьох джерел, як якщо б це була єдина об’єднана база даних.

У сучасному цифровому бізнес-середовищі корпоративні дані генеруються та збираються з багатьох джерел, включаючи внутрішні системи та процеси, зовнішніх партнерів і клієнтів, а також сторонні джерела даних. Ці дані можуть бути структурованими, як-от дані, що зберігаються в традиційній базі даних, або неструктурованими, як-от документи, зображення та відеофайли.

Ці дані часто зберігаються в різних місцях, зокрема на локальних серверах і системах зберігання, а також у хмарі. У результаті організаціям може бути складно отримати всебічне уявлення про свої дані, а також ефективно керувати ними й аналізувати їх. Віртуалізація даних може бути корисним інструментом для вирішення цієї проблеми.

Що таке віртуалізація даних?

Віртуалізація даних — це концепція, згідно з якою дані з кількох різнорідних джерел інтегруються та стають доступними для доступу так, ніби це єдине уніфіковане сховище даних. Це дозволяє створити віртуальний рівень даних (VDL), до якого програми та користувачі можуть отримати доступ і запитувати його без необхідності фізичного копіювання або переміщення даних із вихідного джерела.

Цей віртуальний рівень відповідає за абстрагування даних від базових фізичних джерел даних, створюючи враження, ніби вони надходять з одного джерела даних.

Віртуалізація даних часто використовується в поєднанні з іншими технологіями керування та інтеграції даних, такими як озера даних, сховища даних та інструменти інтеграції даних. Це може бути особливо корисним для організацій, які мають велике та різноманітне середовище даних із даними, що зберігаються в різних форматах і місцях.

Віртуалізація даних має ряд переваг, які роблять її корисною для різних галузей:

  • Підвищена гнучкість: віртуалізація даних дозволяє організаціям швидко та легко отримувати доступ до даних із багатьох джерел, не вимагаючи складних і трудомістких процесів інтеграції даних. Це може допомогти організаціям приймати швидші та більш обґрунтовані рішення на основі більш повного уявлення про їхні дані.
  • Зменшена складність: спрощує процес доступу та інтеграції даних із багатьох джерел, що може допомогти зменшити складність і підвищити ефективність.
  • Покращена безпека: це також допомагає підвищити безпеку даних, дозволяючи організаціям отримувати доступ до даних без їх фізичного переміщення або копіювання. Це може допомогти зменшити ризик витоку даних і несанкціонованого доступу до конфіденційних даних.
  • Підвищена масштабованість Дозволяє організаціям легко розширити масштаб інтеграції даних і аналізу в міру зміни потреб без додаткового обладнання чи інфраструктури.
  • Зменшення дублювання даних: віртуалізація даних може допомогти зменшити потребу у фізичній реплікації даних, що може заощадити на сховищі та обчислювальних ресурсах. Це також може допомогти зменшити ризик помилок і невідповідностей, які можуть виникнути через дублювання даних.
  Як заборонити Superhuman (та інші програми) відстежувати вашу електронну пошту

А також концепцію віртуалізації даних можна використовувати для забезпечення аналітики в реальному часі, прийняття рішень на основі даних і гнучкого керування даними. Це може бути особливо корисним у галузях, де дані постійно змінюються, наприклад у фінансах чи електронній комерції.

Віртуалізація даних також може підтримувати зусилля з управління даними та відповідності, дозволяючи організаціям легше відстежувати та контролювати доступ до даних, а також гарантувати, що дані використовуються відповідно до вимог. Наприклад, це може дозволити організаціям посилити контроль доступу до даних і застосувати маскування або редагування конфіденційних даних.

Як виконується віртуалізація даних

Віртуалізація даних зазвичай виконується за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення чи інструментів або шляхом створення спеціальних рішень. Існує кілька підходів до реалізації віртуалізації даних, зокрема:

Використання сервера віртуалізації даних:

Одним із поширених підходів до впровадження віртуалізації даних є використання сервера віртуалізації даних. Доступ до серверів віртуалізації даних можна отримати через веб-інтерфейс або через API.

Їх можна використовувати в поєднанні з різними джерелами даних, включаючи бази даних, плоскі файли та хмарні сховища даних. Це може бути корисним у ситуаціях, коли дані потрібно обмінювати між відділами чи організаціями або коли дані з кількох джерел потрібно об’єднати для аналізу чи звітності.

Створення індивідуального рішення віртуалізації даних:

У деяких випадках організації можуть створити власне рішення віртуалізації даних за допомогою спеціального програмного забезпечення або інструментів. Це може включати створення спеціального рівня інтеграції даних, який розташований між джерелами даних і користувачами або програмами, яким потрібен доступ до даних.

Використання хмарних служб віртуалізації даних:

Хмарні послуги віртуалізації даних, наприклад ті, що пропонують Amazon Web Services (AWS) або Microsoft Azure, дозволяють організаціям отримувати доступ та інтегрувати дані з багатьох джерел без необхідності створювати або підтримувати власну інфраструктуру віртуалізації даних.

Етапи віртуалізації даних

Процес віртуалізації даних зазвичай включає такі кроки:

#1. Визначте джерела даних

Першим кроком у впровадженні віртуалізації даних є визначення джерел даних, до яких потрібно отримати доступ та які необхідно інтегрувати. Ці джерела даних можуть бути базами даних, файлами, програмами або іншими джерелами даних.

#2. Підключіться до джерел даних

Наступним кроком є ​​підключення до джерел даних і вилучення даних, які потрібно віртуалізувати. Це може передбачати використання з’єднувачів або драйверів для доступу до даних і може потребувати налаштування прав доступу та автентифікації.

#3. Перетворення та очищення даних

Після того, як дані були витягнуті, можливо, їх потрібно буде трансформувати та очистити, щоб вони були у придатному для використання форматі. Це може передбачати застосування до даних перетворень або правил якості даних або видалення дублікатів чи недійсних записів.

  Як відмовитися від Whitepages.com

#4. Створіть віртуальний рівень даних

Віртуальний рівень даних є центральним компонентом рішення віртуалізації даних. Це передбачає створення віртуального перегляду даних, до якого можна отримати доступ і отримати запит, фактично не переміщуючи чи копіюючи їх із початкового розташування. Це може включати створення логічних моделей даних або представлень, які відображаються на основних джерелах даних.

#5. Доступ і запит віртуальних даних

Після створення віртуального рівня даних користувачі та програми можуть отримати доступ до даних і запитувати їх за допомогою стандартного SQL або інших мов запитів. Рівень віртуальних даних переводить запити у відповідний формат для базових джерел даних і повертає результати користувачеві або програмі.

#6. Моніторинг і підтримка рівня віртуальних даних

Рішення віртуалізації даних зазвичай містять інструменти та процеси для моніторингу та підтримки рівня віртуальних даних. Це може включати відстеження змін у основних джерелах даних і оновлення рівня віртуальних даних для відображення цих змін. Це також може включати оптимізацію рівня віртуальних даних для забезпечення продуктивності та забезпечення його відповідності мінливим потребам і вимогам бізнесу.

Віртуалізація даних проти візуалізації даних

Віртуалізація даних і візуалізація даних — це дві різні концепції, які часто використовуються в поєднанні одна з одною, але вони служать різним цілям. Ось деякі ключові відмінності між віртуалізацією та візуалізацією даних:

Віртуалізація даних Візуалізація даних Дозволяє отримати доступ та інтегрувати дані з багатьох джерел. Представляє дані в графічному або візуальному форматі, щоб допомогти людям зрозуміти й інтерпретувати дані. Це передбачає створення віртуального перегляду даних, до якого можна отримати доступ і запитувати їх без переміщення чи копіювання даних. Передбачає вибір і перетворення даних. для створення діаграм, графіків або інших візуалізацій. Надає віртуальний рівень даних або інтерфейс, до якого можуть отримати доступ користувачі або програми. Створює графічні або візуальні результати, які можуть переглядати люди. Часто використовується в сценаріях, коли дані зберігаються в кількох місцях, форматах або системах або де фізично консолідувати дані непрактично. Часто використовується для передачі складних ідей, висвітлення ключових ідей або підтримки прийняття рішень. Це може включати використання спеціалізованого програмного забезпечення чи інструментів, створення індивідуальних рішень або використання хмарних служб. Це може включати використання таких інструментів, як діаграми, графіки. , карти чи інфографіку, а також методи су ch як маніпулювання даними, агрегація та трансформація. Це може допомогти зменшити дублювання даних і затримку, а також покращити інтеграцію даних і сумісність. Це може допомогти виявити закономірності, тенденції та зв’язки, які можуть бути не відразу очевидними в необроблених даних. Його можна використовувати для підтримки управління даними та зусилля щодо відповідності
Його можна використовувати для представлення даних у привабливий та інтерактивний спосіб. Може допомогти увімкнути гнучке керування даними
Може допомогти повідомити ширшу аудиторію про отримані дані

  Як видалити обліковий запис DeviantArt

На практиці віртуалізація даних і візуалізація даних часто використовуються разом. Віртуалізація даних може надати дані, необхідні для візуалізації, а візуалізація може надати більш інтуїтивний та інтерактивний спосіб дослідження та розуміння даних.

Наприклад, компанія може використовувати віртуалізацію даних для доступу та інтеграції даних із кількох джерел, а потім використовувати візуалізацію даних для створення діаграм, графіків або інформаційних панелей, які допомагають виявити статистику та тенденції в даних.

Випадки використання віртуалізації даних

Ось кілька випадків використання віртуалізації даних.

Підготовка даних: Віртуалізацію даних можна використовувати для підготовки даних для аналізу чи інших цілей, забезпечуючи віртуальний перегляд даних, до якого можна отримати доступ і за потреби трансформувати. Наприклад, фахівець із обробки даних може використовувати віртуалізацію даних для доступу та інтеграції даних із кількох джерел, а потім застосувати до даних перетворення або правила якості даних, щоб підготувати їх для аналізу.

Обмін даними в хмарі: він також використовується для обміну даними, що зберігаються в хмарі, між різними командами або відділами в організації. Це може допомогти гарантувати, що кожен матиме доступ до необхідних даних, а також зменшить потребу в повторенні даних.

Увімкнення центру даних: віртуалізацію даних можна використовувати для створення централізованого центру даних, який дозволяє користувачам отримувати доступ та інтегрувати дані з кількох джерел.

Наприклад, організація може використовувати віртуалізацію даних, щоб створити центр даних, який інтегрує дані з різних бізнес-систем, таких як ERP, CRM і системи управління персоналом, для підтримки прийняття рішень на основі даних.

Користувачі та програми можуть отримати доступ до центру даних через віртуалізовані перегляди, що може допомогти зменшити складність доступу та інтеграції даних із багатьох джерел.

Висновок

Віртуалізація даних може покращити гнучкість, гнучкість і якість даних, одночасно зменшуючи витрати та покращуючи безпеку. Він має багато застосувань і прикладів використання в багатьох галузях, включаючи фінанси, охорону здоров’я, роздрібну торгівлю, виробництво та уряд.

Розглядаючи впровадження віртуалізації даних у вашій організації, важливо ретельно оцінити джерела даних, вибрати правильний інструмент віртуалізації даних, а також налаштувати й оптимізувати систему віртуалізації даних відповідно до потреб вашого бізнесу.

Сподіваюся, ця стаття була для вас корисною для вивчення віртуалізації даних. Вам також може бути цікаво дізнатися про засоби моніторингу віртуалізації.