Повний посібник зі встановлення Tomcat на Linux

Повний посібник зі встановлення Tomcat на Linux

Вступ

Apache Tomcat є відкритим вебсервером з відкритим вихідним кодом, який в основному використовується для запуску сервлетів і JavaServer Pages (JSP). Він є надійною та масштабованою платформою, яка широко використовується для розробки та розгортання вебзастосунків Java. Встановлення Tomcat на Linux є відносно простим завданням, і цей посібник проведе вас крок за кроком через весь процес.

Вимоги

Перш ніж розпочати встановлення, переконайтеся, що ваш сервер Linux відповідає таким вимогам:

* Операційна система Linux (рекомендовано Ubuntu або CentOS)
* Java 8 або пізніша версія
* 256 МБ оперативної пам’яті (рекомендовано 512 МБ або більше)
* 500 МБ вільного дискового простору

Крок 1. Оновлення системи

Перш ніж встановлювати будь-яке програмне забезпечення, важливо оновити систему, щоб переконатися, що у вас встановлено останні виправлення та оновлення безпеки. Для цього виконайте наступні команди:


sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Крок 2. Встановлення Java

Tomcat вимагає Java для роботи. Якщо на вашому сервері вже встановлено Java, пропустіть цей крок. Якщо ні, виконайте наступні команди, щоб встановити Java OpenJDK:


sudo apt-get install openjdk-11-jdk

Після успішного встановлення перевірте версію Java за допомогою наступної команди:


java -version

Ви повинні побачити висновок, подібний до цього:


openjdk version "11.0.15" 2022-04-19
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.15+10-Ubuntu-0ubuntu0.20.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.15+10-Ubuntu-0ubuntu0.20.04.1, mixed mode, sharing)

Крок 3. Завантаження Tomcat

Відвідайте вебсайт Apache Tomcat та завантажте останню стабільну версію Tomcat у форматі бінарного архіву TAR. На момент написання цієї статті остання версія — Apache Tomcat 10.1.0.

Збережіть файл TAR у будь-якому зручному каталозі. У цьому посібнику ми використовуватимемо каталог /opt:


cd /opt
wget https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat-10/v10.1.0/bin/apache-tomcat-10.1.0.tar.gz

Крок 4. Розпакування Tomcat

Розпакуйте завантажений файл TAR за допомогою наступної команди:


tar -xzvf apache-tomcat-10.1.0.tar.gz

Це створить каталог apache-tomcat-10.1.0, який містить усі файли та каталоги Tomcat. Ми перейменуємо цей каталог у tomcat для зручності:


mv apache-tomcat-10.1.0 tomcat

Крок 5. Налаштування середовищних змінних

Тепер нам потрібно налаштувати деякі середовищні змінні для Tomcat. Відкрийте файл /etc/environment у текстовому редакторі, наприклад nano:


sudo nano /etc/environment

Додайте такі рядки в кінець файлу:


CATALINA_HOME=/opt/tomcat
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64

Замініть /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64 на фактичне розташування вашої установки Java, якщо вона відрізняється. Після цього збережіть файл і вийдіть з текстового редактора.

Для застосування змін необхідно перезавантажити систему:


sudo reboot

Крок 6. Створення користувача та групи Tomcat

Рекомендується створити спеціального користувача та групу для Tomcat. Це покращує безпеку та дозволяє чітко розділити доступ і дозволи. Виконайте наступні команди:


sudo groupadd tomcat
sudo useradd -g tomcat -d /opt/tomcat -s /bin/false tomcat

Це створить групу tomcat і користувача tomcat із домашнім каталогом /opt/tomcat і оболонкою /bin/false.

Крок 7. Надання дозволів на файли Tomcat

Тепер нам потрібно надати користувачеві та групі tomcat відповідні дозволи на файли Tomcat. Виконайте наступні команди:


sudo chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat
sudo chmod -R 755 /opt/tomcat/conf
sudo chmod -R 777 /opt/tomcat/webapps
sudo chmod -R 777 /opt/tomcat/work

Це надасть користувачеві tomcat повний контроль над файлами і каталогами Tomcat, а групі tomcat — права на читання та виконання.

Крок 8. Налаштування файлу конфігурації

Файл конфігурації Tomcat за замовчуванням знаходиться за адресою /opt/tomcat/conf/server.xml. Відкрийте цей файл у текстовому редакторі:


sudo nano /opt/tomcat/conf/server.xml

знайдіть розділ Connector. Вам потрібно змінити порт, на якому Томкет прослуховує. За замовчуванням він прослуховує порт 8080. Ви можете змінити його на будь-який вільний порт, наприклад 8081:


<Connector port="8081" protocol="HTTP/1.1"
connectionTimeout="20000"
redirectPort="8443" />

Збережіть файл і вийдіть з текстового редактора.

Крок 9. Запуск Tomcat

Запустіть Tomcat, виконавши наступну команду:


sudo /opt/tomcat/bin/startup.sh

Ви побачите висновок, подібний до цього:


Using CATALINA_BASE: /opt/tomcat
Using CATALINA_HOME: /opt/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat/temp
Using JRE_HOME: /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
Using CLASSPATH: /opt/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat/bin/tomcat-juli.jar

Крок 10. Тестування встановлення

Відкрийте браузер і введіть URL-адресу http://localhost:8081 (або будь-який інший порт, який ви використовували). Якщо Tomcat працює належним чином, ви побачите сторінку за замовчуванням Tomcat.

Висновок

Вітаємо! Ви успішно встановили Tomcat на свій сервер Linux. Тепер ви можете розгортати та запускати вебзастосунки Java. Пам’ятайте про оновлення Tomcat і Java, щоб забезпечити безпеку та оптимальну продуктивність.

FAQ

1. Яку версію Java використовувати для Tomcat?

Рекомендується використовувати Java 8 або пізнішої версії.

2. Який порт за замовчуванням використовує Tomcat?

Tomcat використовує порт 8080 за замовчуванням.

3. Як зупинити Tomcat?

Щоб зупинити Tomcat, виконайте наступну команду:


sudo /opt/tomcat/bin/shutdown.sh

4. Як оновити Tomcat?

Щоб оновити Tomcat, завантажте останню стабільну версію та повторіть кроки з 3 по 10.

5. Як налаштувати порт прослуховування Tomcat?

Щоб налаштувати порт прослуховування Tomcat, відкрийте файл /opt/tomcat/conf/server.xml і змініть порт у розділі <Connector>.

6. Як розгорнути вебзастосунок Java на Tomcat?

Перемістіть файл WAR вебзастосунку до каталогу /opt/tomcat/webapps. Tomcat розгорне його автоматично.