Майбутнє гнучкої та масштабованої оптичної мережі

Комунікаційні мережі є основою нашого цифрового світу.

Зокрема, оптичні мережі життєво важливі для безперебійного потоку даних. Це можливо завдяки передовій технології, яка надсилає величезні обсяги даних за допомогою оптичних сигналів, а реконфігурований оптичний додатковий мультиплексор (ROADM) знаходиться в центрі цього.

Значення оптичних мереж

Оптичні мережі є основою сучасних телекомунікацій. Вони забезпечують високу швидкість передачі даних на великі відстані та відіграють ключову роль у з’єднанні світу, підтримці Інтернету та полегшенні глобального зв’язку.

Вони фактично змінили те, як ми спілкуємося, що є необхідністю в епоху цифрових технологій, яка має вирішальне значення для Інтернету, телефонів, центрів обробки даних тощо. Ці мережі мають бути надійними, адаптованими та здатними відповідати зростаючим вимогам до даних. Ось де на допомогу приходять ROADM.

Знайомство з ROADM

Джерело: ciena.com

Забезпечуючи динамічне керування та реконфігурацію оптичних сигналів, ROADM покращують гнучкість, ефективність і масштабованість мереж.

Реконфігуровані оптичні мультиплексори Add-Drop складаються з кількох основних компонентів:

 • Мультиплексор/демультиплексор: ці компоненти поєднують і розділяють кілька оптичних хвиль на одному волокні. Кілька каналів даних можуть передавати через одне оптичне волокно.
 • Порти додавання: ROADM мають порти додавання та відведення, що дозволяє операторам мережі додавати або видаляти певні довжини хвилі або канали даних із сигналу, не впливаючи на решту трафіку. Ця гнучкість важлива для реконфігурації мережі.
 • Матриця перемикання: ядром ROADM є його матриця перемикання, яка забезпечує динамічне перенаправлення оптичних сигналів. Оператори можуть дистанційно та в режимі реального часу вибирати відповідні вхідні та вихідні порти для кожної довжини хвилі.

Увімкнення динамічної оптимізації мережі

Майбутні оптичні мережі можуть бути більш динамічними та адаптованими завдяки ROADM. Ось як:

#1. Динамічна оптимізація мережі

Оператори мереж можуть адаптуватися до мінливих потреб трафіку шляхом перерозподілу довжин хвиль. Сучасні мережі мають дуже різноманітні моделі трафіку даних, і ROADM дозволяють мережам ефективно реагувати на ці зміни.

#2. Масштабованість

Масштабованість стає вирішальною, оскільки трафік даних продовжує зростати. Одним із рішень є увімкнення додаткових довжин хвиль або оптичних каналів за потреби, які надають ROADM. Мережі гарантовано зможуть задовольнити зростаючі вимоги до передачі даних, не вимагаючи істотних модифікацій інфраструктури.

#3. Надмірність

ROADM підвищують стійкість мережі, забезпечуючи динамічне перенаправлення трафіку в разі збою мережі або обриву оптоволокна. Це забезпечує високу доступність і надійність мережі.

#4. Ефективне використання ресурсів

Можливість додавання та видалення довжин хвиль дозволяє більш ефективно використовувати ресурси мережі. Це означає, що менше потреби у надлишковому забезпеченні та неактивній ємності, що зрештою знижує витрати на мережу.

#5. Інтеграція з програмно-визначеною мережею (SDN)

Поєднання ROADM з технологіями програмно-визначеної мережі (SDN) забезпечує ще більшу гнучкість мережі. SDN забезпечує централізований контроль мережевих ресурсів, забезпечуючи ще більш динамічну реконфігурацію мережі.

#6. Віртуалізація оптичного рівня

У спільній фізичній інфраструктурі віртуальні оптичні мережі можна налаштувати за допомогою ROADM. Це дає можливість різним компаніям жити пліч-о-пліч і керувати власними сегментами оптичного спектру.

#7. Сервіси довжини хвилі та 5G Backhaul

Клієнти можуть орендувати певні довжини хвиль для виділених високошвидкісних з’єднань. Вони також є важливою частиною мереж 5G, які залежать від високої пропускної здатності з’єднань і низької затримки.

Переваги та обмеження ROADM

Реконфігурований оптичний мультиплексор Add-Drop є ключовим компонентом у сучасних оптичних мережах зв’язку, пропонуючи ряд переваг і можливостей, що підвищують гнучкість і продуктивність мережі. Однак, як і будь-яка технологія, системи ROADM мають свої обмеження та проблеми.

Профі ROADM 👍

 • Гнучкість: ROADM дозволяють змінювати конфігурацію на льоту, адаптуючись до динамічних моделей руху.
 • Масштабованість: вони задовольняють зростаючий попит на передачу даних без капітального ремонту структури.
 • Відмовостійкість: ROADM підвищують надійність мережі завдяки можливостям динамічного перемаршрутизації.
 • Ефективність: вони оптимізують використання ресурсів, зменшуючи витрати.
 • Інтеграція з SDN: поєднання ROADM з SDN забезпечує централізоване керування мережею.
 • Сервіси довжини хвилі: вони забезпечують виділені високошвидкісні з’єднання для різних програм.

Мінуси ROADM 👎

 • Складність: ROADM можуть бути складними для розгортання та обслуговування.
 • Вартість: впровадження може передбачати значні початкові інвестиції.
 • Крива навчання: операторам мереж може знадобитися навчання, щоб повністю використати свій потенціал.

ROADM проти DWDM

ROADM не слід плутати з щільним мультиплексуванням за довжиною хвилі (DWDM).

DWDM — це технологія, яка об’єднує кілька каналів даних в одне волокно з використанням різних довжин хвиль, а ROADM — це інтелектуальні контролери в системах DWDM, які дозволяють керувати цими довжинами хвиль.

Незважаючи на те, що DWDM чудово об’єднує дані для підвищення ефективності, йому не вистачає здатності легко адаптуватися до мінливих вимог мережі. ROADM надають можливість реконфігурації DWDM.

А коли справа доходить до керування мережею, DWDM зосереджується на аспекті передачі даних, як вулиця з одностороннім рухом з обмеженим контролем над потоком трафіку. ROADM, з іншого боку, запроваджують двосторонній контроль і керування, щоб оператори мереж могли налаштовувати продуктивність для оптимізації мережі відповідно до мінливих вимог трафіку.

Разом вони утворюють потужну комбінацію, яка не тільки максимізує пропускну здатність даних, але й забезпечує гнучкість і адаптивність, необхідні в сучасних динамічних мережевих середовищах.

Давайте подивимося короткий виклад ROADM проти DWDM.

FeatureROADMsDWDMControls Data Channels✅❌Можливість до реконфігурації✅❌Двостороннє керування✅❌Оптимізація мережі✅Обмежений контроль над трафікомАдаптивність✅Обмежена адаптивність Пропускна здатність даних Максимальна пропускна здатність Ефективне пакування даних Гнучкість Пропонує гнучкість і здатність до адаптаціїОбмежена гнучкість

Випадки використання ROADM

Їхня універсальність і динамічна функціональність зробили революцію в передачі даних по оптичним волокнам. Реконфігуровані оптичні мультиплексори Add-Drop використовувалися в різних ситуаціях, наприклад:

 • Центри обробки даних: ROADM використовуються для оптимізації з’єднань центрів обробки даних, підтримуючи гнучку передачу даних між ними.
 • Телекомунікації: вони мають вирішальне значення в телекомунікаційних мережах для ефективного керування трафіком даних.
 • Інтернет-провайдери: ROADM допомагають інтернет-провайдерам адаптуватися до мінливих моделей трафіку та забезпечують високошвидкісне підключення до Інтернету.
 • Хмарні служби: вони використовуються для створення гнучких оптичних з’єднань для хмарних постачальників.
 • Сервіси довжини хвилі: вони пропонують виділені високошвидкісні з’єднання для корпоративних клієнтів і операторів.
 • Транспортний зв’язок 5G: ROADM є життєво важливими для забезпечення з’єднань із низькою затримкою та високою пропускною здатністю в мережах 5G.

Заключні думки

Реконфігуровані оптичні мультиплексори Add-Drop є якорем сучасних оптичних мереж, які роблять можливою динамічну оптимізацію мережі, масштабованість і гнучкість. Оскільки попит на дані продовжує зростати, ROADM збираються відігравати вирішальну роль у формуванні майбутнього зв’язку.

Вони дозволяють нам рухатися в епоху цифрових технологій з більшою швидкістю та ефективністю. Як результат, це гарантує, що світ залишається на зв’язку, а інформація продовжує надходити.

Далі перегляньте детальну статтю про CWDM і DWDM.

Чи була ця стаття корисною?

Спасибі за ваш відгук!