Визначення, типи, характеристики та важливість

| | 0 Comments| 4:40 AM
Categories:

Організаційна культура не тільки формує вашу організаційну структуру, але й допомагає членам команди залишатися разом.

Керуючи компанією, важливо мати спільну організаційну культуру, яка може впливати на ставлення та поведінку кожного працівника. Без усталеної та сильної організаційної культури неможливо забезпечити задоволеність робочої сили роботою.

З цієї причини підприємці та кадровики повинні чітко знати поняття та типи організаційної культури. Читайте далі, коли я розповім про це, а також про те, як вибрати правильну культуру для вашої організації.

Що таке організаційна культура?

Простіше кажучи, організаційна культура – ​​це культура, яка практикується в організації чи компанії. Він включає набір переконань, поведінки та норм, яких дотримується організація. Організаційну культуру також називають культурою робочого місця. Зазвичай цю культуру створюють керівництво та адміністратори організації. Потім за ним йдуть інші члени та співробітники організації.

Організаційна культура визначає те, як відбуваються справи в компанії. Це стосується того, як команди досягають своєї головної стратегічної мети або як співробітники щодня спілкуються один з одним. Крім того, це впливає на поведінку співробітників із внутрішніми членами команди та зовнішніми зацікавленими сторонами. Це те, як хтось може вирішити, чи підходить він для організації чи хоче приєднатися до компанії.

У результаті можна сказати, що організаційна культура керує функціонуванням компанії. Маючи тривалий вплив на кожен аспект бізнесу, він відіграє важливу роль у утриманні працівників, балансі між роботою та особистим життям, продуктивності та спілкуванні.

Характеристики організаційної культури

Зайве говорити, що характеристики відрізняються від культури до культури. Тут я зібрав деякі загальні риси організаційної культури:

Спільні цінності

Для будь-якої організаційної культури найбільш очевидною характеристикою є спільні цінності. Він залишається в центрі культури, пропонуючи керівництво та ідентичність своїм співробітникам. Організації, які мають сильні спільні цінності, здатні швидше приймати рішення. Їхня робоча сила також прагне залишатися єдиною та працювати на благо організації.

З цієї причини співробітники повинні бути залучені до процесу розвитку основних культурних цінностей організації. Таким чином, вони можуть бути узгоджені з місією та баченням компанії з самого початку.

Адаптивність

Здатність до адаптації також має бути частиною культури організації. Ці компанії можуть швидко реагувати на промислові чи ринкові зміни. Ця здатність гарантує, що організація залишається на місці в конкурентному світі. Такі характеристики сприяють експериментальному та відкритому середовищу, де товариші по команді можуть комфортно ділитися новими ідеями та стикатися з труднощами.

Прозоре спілкування

Іншою сильною рисою організаційної культури є спілкування. Це гарантує, що працівники розуміють цілі та цінності організації. Також між працівниками має бути прозорість, щоб між ними не виникало непорозумінь. Ці культури також заохочують діалог і співпрацю між колегами.

Інклюзія співробітників

Організації, які підтримують культуру, завжди заохочують своїх співробітників брати участь у процесах прийняття рішень. Коли працівники виявляють, що активно беруть участь у прийнятті великих рішень, вони стають більш відданими успіху компанії та отримують більше задоволення від роботи. Організації з сильною культурою надають співробітникам такі можливості, як навчання, обмін відгуками та бути власниками своєї роботи.

  5 хмарних рішень для моніторингу та інвентаризації активів ІТ-безпеки

Сильне лідерство

Лише сильні та здібні лідери можуть правильно сформувати організаційну культуру. Це люди, які втілюють основні цінності організації та дають співробітникам правильний напрямок для досягнення цілей. Отже, сильна команда лідерів, яка відповідає цінностям компанії, є важливою для культури.

Надайте пріоритет командній роботі

Організації зі стандартною культурою цінують командну роботу, а не окремих людей. Вони переконуються, що співробітники працюють разом, як команда, над спільною метою процвітання компанії.

Визнання та нагороди

Кожен член команди повинен мати визнання та вдячність за свій внесок у компанію. З цієї причини це важливі риси організаційної культури. Організації, які пропонують програми визнання та винагороди, зміцнюють позитивну культуру серед своїх співробітників.

Різноманітність та інклюзія

Компанії з хорошою культурою також мають такі риси, як різноманітність та інклюзивність. Завдяки різноманіттю вони мають багатошарову та багатокультурну робочу силу, а інклюзивне середовище гарантує, що кожен відчуває, що його цінують і поважають.

Стабільність

Стабільність також має бути частиною організаційної культури, якщо компанія цінує правила та бюрократію. Коли співробітники бачать, що організація стабільна, вони довіряють їй і стають більш зацікавленими приєднатися до компанії через її передбачуваний характер.

Типи організаційної культури

Існують різні типи культур, які практикуються в організаціях. У більшості випадків використовувані культури є комбінацією кількох культур. Давайте розглянемо найпоширеніші організаційні культури.

#1. Культура адхократії

Слово «адхократія» утворено поєднанням «ad hoc» і «бюрократія». Отже, ви можете зрозуміти, що організації, які практикують цю культуру, гнучкі. Його не стримують бюрократична політика та обмеження. У таких культурах наголошується на постійних інноваціях і вдосконаленнях, які надто швидкі.

Ви побачите, що стартапи практикують таку культуру, оскільки вона пропонує їм необхідний простір для впровадження інновацій на постійно мінливому та висококонкурентному ринку. Однак, коли вони стають великими компаніями, цю культуру стає неможливим для впровадження в усій організації.

особливості

 • Він більше наголошує на індивідуальній ініціативі порівняно з офіційною владою.
 • Це неформальне середовище, де практикується гнучкість.
 • Ця культура орієнтована на ризик та інновації.
 • Це забезпечує високоорганічну структуру в компанії для проактивних рішень.

#2. Культура ієрархії

Культура ієрархії є широко поширеною організаційною культурою в США. Риси, які вказують на цю культуру, включають структуру, авторитет і встановлені процедури. Компанії, які дотримуються цієї культури, дотримуються суворої підпорядкованості. Коли хтось приєднується до таких компаній, знайте, хто за яке завдання відповідає.

Тут обов’язки чітко визначені, і кожен має виконувати те, що потрібно. Деякими поширеними прикладами компаній з ієрархічною культурою є фінансові установи, енергетичні компанії та компанії медичного страхування. Цей тип культури дозволяє компаніям працювати ефективно та краще управляти ризиками.

особливості

 • Він містить попередньо визначені правила та політику для працівників щодо їхніх обов’язків і відповідальності.
 • Він має встановлений ієрархічний процес для скоординованого функціонування.
 • Для забезпечення контролю та стабільності ця культура має чіткі вказівки та очікування від адміністрації.
 • Він має формальну структуру з чіткими повноваженнями зверху вниз.
  Як вибрати точну роздільну здатність дисплея на вашому Mac

#3. Кланова культура

Термін «клан» означає групу взаємопов’язаних людей зі спільними інтересами. Ця культура також практикується в невеликих або сімейних організаціях, де співробітників цінують незалежно від їх рівня. Таким чином, спільний характер цієї культури гарантує, що всі працівники почуваються рівними.

Окрім командної роботи, наставництву та навчанню також приділяється достатній акцент, щоб передавати цінності та якості від одного покоління до іншого. У культурі клану співробітники можуть надавати чесні відгуки. На жаль, у міру зростання компаній стає важко підтримувати цю культуру.

особливості

 • Він зосереджений на командній роботі, і всі беруть активну участь у ньому.
 • Він зустрічається в організаціях з плоскими або горизонтальними структурами.
 • Колеги, які є частиною цієї культури, мають тісний зв’язок між собою.
 • Це забезпечує відчуття причетності до своїх співробітників.
 • Організації з такою культурою завжди заохочують своїх співробітників робити все можливе.

#4. Ринкова культура

Ринкова культура підходить для організацій, які обертаються навколо ринкової економіки, заснованої на збитках/прибутках і конкуренції. Зазвичай таку культуру мають компанії, які орієнтовані на результат і мають зробити клієнтів щасливими, щоб стати успішними.

Ці компанії повинні мати першокласні продукти або послуги, щоб стати успішними, оскільки це дозволить їм мати постійний попит на ринку. Їм також постійно потрібно виводити на ринок кращі продукти, ніж їхні конкуренти. Зосереджуючись на клієнтах, він може недостатньо акцентувати увагу на задоволенні працівників.

особливості

 • Він підкреслює конкурентоспроможність між організацією та її конкурентами.
 • Це також заохочує конкурентне середовище серед товаришів по команді.
 • Для цієї культури дуже важливо виконати роботу для досягнення бізнес-цілей.
 • Ця культура також орієнтована на результат, оскільки вона зосереджена на продуктивності та досягненнях.
 • Клієнти часто знаходяться в центрі цієї культури, оскільки вони дозволяють компаніям приймати рішення.

Як вибрати правильну організаційну культуру для свого бізнесу

Тепер, коли ви знаєте про різні типи організаційної культури, настав час вибрати ідеальну для вас. Але як це зробити? Просто виконайте наведені нижче дії.

#1. Якщо ви хочете вибрати одну культуру для своєї організації, спочатку вам потрібно визначити свої цінності. Причина в тому, що кожна організаційна культура визначається основними цінностями.

#2. Після ідентифікації необхідно порівняти її з різними типами організаційної культури. На цьому етапі вашою метою має бути виявлення відповідності між цінністю вашої компанії та культурою. Таким чином, ви повинні бути в змозі з’ясувати культури, з якими ваші цінності найбільше збігаються.

#3. Перш ніж зробити будь-яку культуру частиною вашої організації, ви також повинні звернути увагу на її плюси та мінуси. Переконайтеся, що ви вибрали культуру, яка має більше плюсів, ніж мінусів для вашої команди.

#4. Оскільки організаційна культура практикується працівниками, ви повинні запитати їх, яка культура їм найбільше подобається. Дізнайтеся їхню думку та створіть організаційну культуру, яка відповідає їхнім запитам.

  Як встановити програми та ігри на Google TV

Важливість організаційної культури для поведінки та лідерства працівників

Організаційна культура відіграє важливу роль у створенні робочого середовища для співпраці. Коли співробітники відчувають, що їх більше цінують і підтримують, вони відчувають мотивацію стати більш продуктивними. Вони також відчувають, що їхні внески цінуються організацією, тому вони стають більш відданими та інноваційними.

Так само культура забезпечує правила поведінки в організаціях. Сильна організаційна культура виникає лише тоді, коли розвиваються міцні єдині цінності та переконання. Організаційна культура визначає стиль керівництва організацією. Отже, лідери повинні узгоджувати свій підхід з переважаючою культурою компанії.

Лідери також повинні адаптуватися до стилю прийняття рішень, заснованого на поточній культурі. Організаційна культура контролює способи комунікації, залучення та вдячності співробітників, управління продуктивністю та загальний менеджмент.

Проблеми у вихованні організаційної культури

Можуть виникнути труднощі, з якими доведеться зіткнутися організації під час впровадження певної культури в компанії. Однією з проблем може бути опір змінам.

Наприклад, працівники зазвичай звикли до переважаючої практики і схильні протистояти новим культурним цінностям. Отже, коли деякі організації хочуть застосувати нову культуру, вони можуть почуватися не комфортно з цим.

Іншою проблемою може бути збереження узгодженості. Часто культури різних команд і відділів компанії відрізняються. Може стати складно переконатися, що всі сприймають одну культуру. Управління конфліктом між індивідуальними цінностями та цінностями організації є ще однією проблемою, з якою часто стикаються компанії.

Окрім цього, культурний розвиток залежить від керівництва організації. Якщо керівникам не вдається успішно втілити організаційну культуру, співробітники не зможуть її прийняти. Отже, компаніям потрібно знайти лідерів, які можуть відповідати культурі.

Перш за все, компанії повинні оцінити ефективність організаційної культури, яку вони збираються запровадити. Оскільки вплив культури є нематеріальним, його важко виміряти.

Авторська замітка про організаційну культуру

Кожна організація повинна мати культуру, засновану на її баченні та робочому процесі. Однак багато хто схильний наслідувати своїх конкурентів або технологічних гігантів, обираючи культуру, що є великою помилкою та може завдати шкоди їм самим.

Те, що організація повинна зробити, це оцінити свої потреби та вибрати культуру відповідно. Вони також повинні поважати думку своїх співробітників при виборі організаційної культури. Замість того, щоб змушувати товаришів по команді дотримуватися культури, організація повинна запитати їх, якої культури вони хочуть дотримуватися і чому.

Найкращим рішенням буде, якщо компанія зможе розробити унікальну культуру, яка поєднує риси кількох попередньо визначених культур. Коли ви вирішите вибрати нову культуру, вам потрібно визначити прогалини в існуючій за допомогою оцінки. Потім ви повинні вибрати один і поступово впроваджувати його в усій організації.

Ви також можете прочитати про програмне забезпечення для залучення співробітників.

Чи була ця стаття корисною?

Спасибі за ваш відгук!