Визначення, приклади, типи та компоненти

Ділова етика має вирішальне значення для організацій, оскільки допомагає їм приймати мудріші рішення в ситуаціях суперечок, дилем і етичних питань.

Однак ділову етику часто нехтують.

Компанії з неетичною та непрофесійною поведінкою можуть призвести до раптового краху без попереднього повідомлення.

Організації та співробітники стикаються з багатьма етичними проблемами, пов’язаними з владою, віком, зовнішністю, статтю, фальшивими продуктами, поганим обслуговуванням, поганою поведінкою тощо.

Отже, якщо ви хочете завоювати довіру та лояльність клієнтів, інвесторів і клієнтів, вам потрібно дотримуватися різних принципів ділової етики у вашій організації та навчити своїх співробітників їх суворо дотримуватися.

Ділова етика включає певні норми або стандарти, яких організації та працівники повинні дотримуватися у своїх процесах, таких як виробництво, виробництво, цілі, методи та практика.

У цій статті я детально обговорю бізнес-етику, її принципи, компоненти, впровадження, переваги, деякі приклади з реального життя та.

Давайте розпочнемо!

Що таке ділова етика?

Ділова етика — це набір стандартів або принципів, які розглядають етичні чи моральні проблеми в бізнес-середовищі. Він встановлює зв’язок між практикою, цілями та методами організації.

Етика виникла з організаційних заяв, індивідуальних заяв або правової системи. Таким чином, етика відноситься до вивчення етичної чи моральної поведінки та визначає, що є неправильним, а що правильним у поведінці людини, судячи на основі стандартів моральної поведінки.

Ділова етика говорить, що бізнес повинен бути чесним із суспільством. Етична поведінка включає справедливе ставлення до працівників, якісні продукти та послуги, справедливу ціну продукту та послуги, розумну норму прибутку та справедливу вагу продукту.

Однак неетична поведінка включає оманливу рекламу, показ неправдивого іміджу компанії, розкриття комерційної таємниці, використання активів для особистого використання тощо. Організація чи окрема особа вважаються етичними, якщо вони діють морально та цінно служать інтересам суспільства. Це зміцнить довіру серед громадськості та призведе до успіху.

Типи ділової етики

#1. Мета-етика

Метаетика охоплює значення та походження всіх етичних концепцій і філософій. Він аналізує властивості, слова, основи, обсяг і статус усіх моральних цінностей. Він в основному визначає мораль на основі певних теорій.

#2. Нормативна етика

Нормативна етика вказує, що є правильним, а що неправильним з моральної точки зору на основі певних правил і принципів. Це допоможе вам сформувати бізнес-етику вашої компанії, яка підходить і практична для вашого конкретного бізнесу, замість того, щоб покладатися лише на теорії.

#3. Етика чесноти

Щоб керувати бізнесом етично, ви повинні зосередитися на певних чеснотах або моралі, таких як чесність, правдивість тощо. Ваші наміри мають бути добрими по відношенню до всіх, з ким ви працюєте – ваших співробітників, клієнтів, продавців тощо, а не лише для отримання прибутку. Це допоможе зберегти довіру та продовжити ділові відносини з ними довше.

#4. Утилітарна етика

Утилітарна етика передбачає впровадження принципів ділової етики, таких як прозорість, справедливість, співчуття тощо, у різних сценаріях, де вони застосовні. Завдяки цій етиці ви можете знаходити ефективні рішення проблем і приймати кращі ділові рішення.

#5. Описова етика

Описова етика – це цінності, що описують етичні способи поведінки та роботи бізнесу. Вони повинні заздалегідь з’ясувати результат кожної своєї дії та рішення, реалізуючи лише ті, які є етичними.

#6. Деонтологічна етика

Деонтологічна етика заохочує бізнес завжди дотримуватися кодексу поведінки, створеного на основі моральних міркувань. Це означає, що бізнес повинен дотримуватися ділової етики незалежно від ситуації та її наслідків. Навіть якщо результат поганий для бізнесу, етика все одно повинна бути застосована.

#7. Комунітарна етика

Комунітарна етика передбачає певну відповідальність бізнесу перед галуззю, у якій він працює, а також перед суспільством і навколишнім середовищем. Ці норми етики допомагають бізнесу створити відчуття спільності в галузі та дають змогу зрозуміти ймовірні наслідки своїх дій для інших.

Принципи ділової етики

Лояльність

Співробітники представляють компанію. Кожен з них повинен бути лояльним до компанії та її клієнтів, клієнтів, партнерів, постачальників і між собою. Вони ніколи не повинні розголошувати конфіденційну інформацію нікому, навіть людям в одній організації, оскільки працівники різних рівнів або ролей мають доступ до різних даних і дозволів.

Повага

Незалежно від того, який рівень чи посадову роль займає працівник у компанії, він повинен поважати інших і заслуговувати на повагу інших. Навіть якщо ви займаєте високе звання в компанії, ви не повинні ставитися до інших як до нижчих і не поважати їх у будь-якому випадку. Подібним чином працівники нижчої ланки повинні поважати не лише працівників середньої та вищої ланки, а й тих, хто належить до них.

Чесність

Кожен у компанії повинен бути чесним один перед одним, незалежно від ситуації чи результату. Усі повинні бути присвячені тому, щоб говорити правду своїми словами та діями. Незалежно від того, хороші це новини чи погані, ви повинні донести їх до відповідного персоналу. Крім того, говорити правду означає ділитися повною інформацією, не пропускаючи нічого та не спотворюючи її якимось чином.

Лідерство

Хороший лідер направляє кожного в команді та працює на благо організації, в якій він працює. Бізнес-лідери, особи, які приймають рішення, та інші ключові зацікавлені сторони в компанії повинні подавати приклад для інших, демонструючи етичну поведінку. Це можливо завдяки етичному прийняттю рішень, пошуку зворотного зв’язку та вдосконаленню, підвищенню ефективності, турботі про працівників тощо.

Справедливість

Забезпечте справедливість у своїй організації щодо кожного процесу та людей. Незалежно від того, чи це працівники нижчого рівня чи керівники високого рівня, штатні співробітники чи зовнішні підрядники, ставтеся до всіх справедливо. Продовжуйте стежити, щоб ніхто не міг використати свою владу, щоб завдати іншим будь-якої шкоди або використати їхню слабкість. Переконайтеся, що кожен отримує рівні можливості без будь-якої дискримінації за статтю, релігією, демографією тощо.

Цілісність

Ваш бізнес повинен культивувати чесноту, дотримуючись обіцянок, зміцнюючи довіру та виконуючи зобов’язання. Ви повинні надати все, що ви обіцяли, у потрібний час своїм клієнтам, співробітникам та іншим партнерам, якщо ви хочете зберегти довіру та сподіватися на довгострокові ділові відносини.

Прозорість

Будьте прозорими щодо своїх політик, процесів і статусу роботи зі своїми клієнтами, співробітниками та інвесторами. Вони повинні знати важливу інформацію про проект, з яким вони пов’язані. Це можуть бути вимоги до проекту, використані методи, терміни, витрати, прогрес роботи тощо. Така прозорість зменшить конфлікти та нереалістичні очікування. Натомість це сприятиме взаємній довірі та тривалим діловим відносинам.

Відповідальність

Нехай усі у вашому бізнесі знають, що вони несуть повну відповідальність за свої дії та рішення. Вони повинні знати, що своїми діями вони можуть певним чином впливати на інших співробітників, клієнтів, навколишнє середовище та суспільство. Таким чином ваші співробітники та інші партнери будуть свідомими, приймаючи рішення та вживаючи заходів.

Відповідальність

Кожен працівник несе певну відповідальність в організації. Переконайтесь, що вони добре розуміють свої обов’язки та беруться за кожне завдання з повною віддачею. Це допоможе їм дотримуватися кодексу поведінки та впроваджувати найкращі практики, щоб отримати найкращі результати та задовольнити клієнтів, а також інвесторів.

Співчуття

Співчуття — недооцінений, але важливий принцип ділової етики, якого повинні дотримуватися всі у вашій компанії. Ви ніколи не знаєте, через що проходить людина, тому будьте турботливими та добрими один до одного, незалежно від вашого рангу та влади.

Ви також повинні докласти зусиль, щоб зрозуміти проблеми своїх співробітників і клієнтів і знайти шляхи їх вирішення. Крім того, ваш бізнес має співчувати суспільству та всім живим істотам і ставитися до делікатних тем із співпереживанням.

Екологічна свідомість

Усі ми маємо спільну планету з її ресурсами та навколишнім середовищем. Таким чином, для протидії зміні клімату вкрай необхідно дбати про те, що корисно для вашого довкілля. Впроваджуйте екологічні бізнес-практики, такі як 3R (зменшення, повторне використання та переробка), мінімізуйте виснаження ресурсів, підвищуйте енергоефективність і знижуйте викиди вуглецю.

Низька прихильність

Переконайтеся, що ваш бізнес дотримується чинних законів і нормативних актів у вашому регіоні чи країні та галузі. Це може бути трудове законодавство, стандарти безпеки, положення про конфіденційність даних тощо. Ви можете відповідним чином покращити свою діяльність, процеси та політику, щоб уникнути штрафних санкцій, зміцнюючи свою репутацію та безпеку.

Складові ділової етики

#1. Верхній менеджмент

Керівництво вищого рівня в компанії включає голову правління, директора, керівників, менеджерів та інших ключових осіб, які приймають рішення. Вони повинні переконатися, що в першу чергу впроваджують ділову етику для себе. Це стане прикладом для ваших співробітників та інших партнерів, тому їх буде заохочено дотримуватися ділової етики.

#2. Залучайте співробітників

Не лише вище керівництво, але й працівники середнього та нижчого рівня також можуть внести вирішальний внесок у формування ділової етики. Крім того, ви також можете обговорити певні моменти з меншою групою співробітників і проаналізувати, як вони реагують на ці моменти. Отже, залучайте всіх своїх співробітників до цього процесу, щоб вам було легше впроваджувати політику на всіх рівнях вашої організації.

#3. Створіть і опублікуйте Кодекс поведінки

Беручи до уваги ділову етику та цінності, ви повинні створити кодекс етики, якого повинні дотримуватися всі у вашій організації, від керівників нижчого рівня до вищого керівництва. Сформулюйте свою політику в письмовій формі та поширте її серед усіх. Цей кодекс може охоплювати такі сфери, як моральна етика, безпека на робочому місці, виробництво та підтримка високої якості продукції, дотримання законів, етичний маркетинг, правильна фінансова звітність тощо.

#4. Перевірте відповідність

Крім впровадження суворого кодексу поведінки, ви також повинні переконатися, що всі співробітники та партнери його дотримуються. Також перевірте, чи ваші процеси, методи, інструменти та інші компоненти відповідають застосовним стандартам.

#5. Оцініть результати

Оцінка результатів вашої програми етики необхідна, щоб перевірити, чи дотримуються політики та їхній вплив на організацію в цілому. Хоча це важко зробити, оскільки політика базується на цінностях і моралі, ви все одно можете виміряти результати, щоб дізнатися, чи працюють співробітники відповідно до визначеної вами ділової етики.

Приклади з життя

Є багато прикладів, які показують, як впровадження ділової етики може сприяти розвитку бізнесу.

#1. Патагонія

Патагонія – це бренд верхнього одягу, який побудував свій бізнес з ідеєю заохотити клієнтів «купувати менше». Цей нетрадиційний підхід допоміг їм створити гарну репутацію екологічно свідомої та етичної компанії.

Щоб підвищити лояльність покупців, вони почали підтримувати різноманітні екологічні ініціативи, як-от надання безкоштовного ремонту, використання органічної бавовни для своїх матеріалів, пожертвування 1% річних продажів на екологічні причини тощо.

#2. Томс

Томс є популярним брендом одягу та взуття. Він централізує брендинг із відданістю соціальній та екологічній благодійності, гарантуючи, що клієнти знають про цінності бренду щоразу, коли вони купують у них будь-який продукт.

Компанія Toms ініціювала проект «один на один», що означає, що вони даруватимуть взуття нужденним дітям у країні, що розвивається, щоразу, коли їхній товар буде куплений. Він також співпрацює з ініціативою «Вода для людей», щоб забезпечити безпечну воду в країнах, що розвиваються.

#3. Свідомі кави

Свідомі кави має міцну репутацію, яка реалізує принципи етичного виробництва та маркетингу. Цією ініціативою виступають колеги-велосипедисти, щоб допомогти іншим велосипедистам відновити, відремонтувати та обслуговувати вживані та старі велосипеди.

Бренд запровадив численні соціально свідомі та стійкі ініціативи. Крім того, він регулярно жертвує каву для програми Community Cycles.

Переваги впровадження ділової етики

Компанія, яка працює етично, привертає більше уваги та довіри клієнтів порівняно з компанією, яка цього не робить. Це також впливає на довгострокову та короткострокову прибутковість.

Ось переваги впровадження ділової етики у вашій організації.

 • Конкурентна перевага: щасливі клієнти збільшують ваш дохід і продажі. Коли ваш бізнес ведеться етично, ви отримаєте більше уваги клієнтів, а також лояльність до продуктів і послуг, які ви пропонуєте.
 • Залучайте інвесторів: інвестори відіграють вирішальну роль у розвитку вашого бізнесу, залучаючи кошти. Перш ніж робити інвестиції, інвестор повинен усвідомити, що ваша компанія працює етично та додає цінність своїм продуктам і послугам, щоб залучити більше клієнтів.
 • Уникайте судових позовів: неетична поведінка стане дорожчою для організацій, оскільки їм, можливо, доведеться сплатити величезні штрафи або зіткнутися з судовими позовами.
 • Посилена співпраця: із запровадженням ділової етики члени команди, що працюють разом у компанії, виявляють повагу один до одного, що призводить до меншого тертя, кращого спілкування та підвищення продуктивності.
 • Покращена репутація: якщо компанія поводиться етично, вона створює позитивний імідж в очах клієнтів, що веде бізнес до успіху.

Як запроваджувати бізнес-етику

Давайте обговоримо деякі кроки, які ви можете зробити для впровадження ділової етики у вашій організації.

 • Кодекс етики: гарантії щодо підтримки політики є основним елементом кодексу, який включає організаційне лідерство, очікування, засновані на етичних питаннях, практичні вказівки щодо зобов’язань, схеми рішень або сценарії, наприклад, запитання та відповіді, наслідки неналежної поведінки, деталі кодексу та більше.
 • Допоміжний контекст: цей крок включає в себе «етичну архітектуру» для реалізації коду дихання та життя. Ця архітектура містить політику та правила, викладені в угодах із постачальниками та контрактах із працівниками.
 • Навчання: новачки та існуючі співробітники повинні знати про коди. Отже, організація повинна проводити навчання своїх співробітників, щоб дозволити їм працювати відповідно до політики етики.
 • Підзвітність і моніторинг. Організації повинні організувати ефективні розмови з усіма, як-от анонімні телефонні лінії довіри. Для цього підрядники, співробітники та інші особи, які прямо чи опосередковано пов’язані з вашою організацією, можуть приватно висловлювати занепокоєння щодо незаконних, неетичних і небезпечних дій.
 • Комунікаційні кампанії: щоб залучити співробітників, необхідно проводити комунікаційні кампанії. Це дозволяє кожному повідомити про політику етики компанії.

Виклики

 • Переслідування та дискримінація: це найпоширеніші виклики, з якими стикаються менеджери, спеціалісти з кадрів та працівники у своєму повсякденному професійному житті, особливо жінки. Це впливає на репутацію та результати організації. Деякі сфери дискримінації включають вік, інвалідність, вагітність, релігію, расу, рівень оплати праці та стать.
 • Практика бухгалтерського обліку: неетична практика бухгалтерського обліку може призвести до серйозних проблем, таких як тертя, дисгармонія тощо. Тому організації зобов’язані дотримуватися точних методів бухгалтерського обліку.
 • Безпека на робочому місці: кожен в організації має право на безпечну роботу в різних умовах. Це включає в себе повідомлення про небезпеку, блокування, драбини, ліфти тощо. Через неналежну інформацію про цю політику працівники можуть зіткнутися з проблемами як фізичного, так і психічного здоров’я, такими як рани, нещасні випадки, стрес, психологічні ризики, страх тощо.
 • Шахрайство: це одна з основних етичних проблем, яка може мати величезний вплив на вашу організацію. Це може вплинути на ваших інвесторів, співробітників, клієнтів, репутацію та прибутки.

Висновок

У наш час конкуренція висока в кожному секторі та регіоні. Але споживачі, як завжди, прагнуть високоякісних і надійних продуктів і послуг.

Таким чином, підприємства, які дотримуються етичних правил, мають вищі шанси створити більшу довіру та лояльність своїх клієнтів. Це підвищить продуктивність, зменшить кількість проблем під час спілкування та співпраці над проектом, а також збільшить дохід.

Далі ви можете прочитати про відповідність SOC 1 проти SOC 2 проти SOC 3.